De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Systems Engineering in een vastgoedvraagstuk

Systems Engineering in een vastgoedvraagstuk

Samenvatting

In verband met de problematiek rondom een programma van eisen en de wens om een innovatief gebouw te ontwerpen is onderzocht of Systems Engineering een bruikbare methode is om een programma van eisen voor een onderwijsgebouw te schrijven. De problematiek zijn de hoge faalkosten. De oorzaken van faalkosten liggen veelal aan de aanpassingen die tijdens de bouw aan een ontwerp nog worden gedaan en gebrekkige communicatie tussen de betrokken partijen. Een programma van eisen kan een deel deze problematiek voorkomen door de vraag goed te specificeren, beheersbaar en meetbaar te zijn. Om innovatie te bevorderen dient een programma van eisen geen oplossingen te bevatten, maar moeten de eisen prestatiegericht geformuleerd zijn.
Systems Engineering is een interdisciplinaire benadering, die bijdraagt aan het ontwikkelen en realiseren van succesvolle systemen. Hierbij zijn, naast de technische eisen, ook de bedrijfsdoelen van belang. Het einddoel van Systems Engineering is een kwaliteitsproduct dat in de gebruikersbehoefte voorziet. De methodiek gaat uit van het systeem denken. Het te ontwikkelen product wordt gezien als een systeem dat in relatie staat tot zijn omgeving. Het systeem bestaat uit subsystemen op verschillende niveaus. Systems Engineering besteed veel aandacht aan het ontwerpproces. Het stelt daarin de klantvraag centraal die iteratief gespecificeerd word en steeds getoetst wordt bij de klant. In het ontwerpproces wordt aandacht geschonken aan de levenscyclus van het gebouw. Om de projecten beheersbaar te houden wordt gewerkt met decompositie. Het Systems Engineering proces kent drie subprocessen. Dit is het management proces, het eisen- en ontwerpproces en het systeem- en verificatie proces. In dit onderzoek wordt het eisen- en ontwerpproces toegepast. Voorafgaand aan dit proces worden een opgavebepaling en een stakeholderanalyse uitgevoerd. Het proces zelf bestaat uit een eisenanalyse, een functioneleanalyse en de allocatie. Uit de stakeholderanalyse komen de eisen naar voren. In de eisenanalyse worden de eisen getypeerd naar functionele-, object-, aspect- en raakvlakeisen. Ook worden de randvoorwaarden worden in kaart gebracht. In de functionele analyse worden de functies en subfuncties die het systeem moeten vervullen bepaald. De functies worden vervolgens vertaald naar de systeemonderdelen. Deze laatste stap is de allocatie. Per systeemonderdeel worden de eisen beschreven.
Om de toepassingen en het product te kunnen beoordelen zijn van uit de literatuur beoordelingscriteria vastgesteld. De beoordelingscriteria zijn: meetbaarheid, minimaal, ontsluiting van de eisen, beheersing van de eisen, prestatiegericht formuleren en volledigheid. Aan de hand van deze criteria zijn de bevindingen opgesteld die de basis zijn van de conclusies. De inhoud die voortkomt uit het Systems Engineering proces is meer dan voldoende om een programma van eisen de juiste inhoud mee te geven. De weergave van de eisen is bruikbaar voor de ontwerpende partijen. Systems Engineering is daarom te gebruiken als methodiek voor het schrijven van een programma van eisen. Enkele aandachtspunten bij het gebruik zijn dat Systems Engineering al vanaf de opgavebepaling betrokken moet worden, de wijze waarop de stakeholder eisen worden geformuleerd, de relatie tussen de objecten en aspecteisen en dat de stap van allocatie nodig is om tot een bruibaar programma van eisen te komen. Systems Engineering biedt door de (boom)structuren en de relaties tussen de verschillende eisen handvatten voor meetbaarheid, beheersbaarheid, prestatiegericht formuleren en de hanteerbaarheid van een programma van eisen. Gezien de relatie tussen de oorzaken van een deel van faalkosten en het gebrekkige programma van eisen biedt kan Systems Engineering bijdragen aan het reduceren van een deel van de faalkosten. Het prestatiegericht formuleren draagt bij aan de innovatie kracht. De structuur van Systems Engineering dwingt tot prestatiegericht formuleren, maar is ook noodzakelijk om aan te kunnen tonen dat een nieuwe oplossing juist is. Een nieuwe oplossing heeft zich nog niet bewezen en kan dus alleen getoetst worden aan de eisen. Systems Engineering heeft dus vele aspecten in zich om de nieuwe methode te worden voor het schrijven van een programma van eisen. Het biedt ten op zichtte van andere methoden ook een basis, door de structuur, om het hele ontwerpproces aan op hangen. Hierdoor kunnen complexe projecten worden aangestuurd.
Als aanbevelingen worden meegegeven om het Systems Engineering proces in de ontwerpstappen uit te voeren en de relatie tussen Systems Engineering en het Business Information Model te onderzoeken. Een laatste aanbeveling is om Systems Engineering toe te passen met specifieke aandacht voor de levensloop van een gebouw.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw
PartnersLectoraat Vernieuwend Ondernemen in de Bouw
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk