De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Actualisatie coffeeshopbeleid in de gemeente Meppel

Actualisatie coffeeshopbeleid in de gemeente Meppel

Samenvatting

In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Meppel het huidige coffeeshopbeleid kan actualiseren. Aanleiding om het coffeeshopbeleid te actualiseren is de nieuwe landelijke wetgeving die niet is opgenomen in het huidige coffeeshopbeleid, het matige samenwerkingsverband met de betrokken partijen en een brief van de landelijke overheid die de gemeente Meppel aanspoort om het coffeeshopbeleid te actualiseren. De doelstelling van het onderzoek is met behulp van het geactualiseerde coffeeshopbeleid effectief en rechtmatig, in samenwerking met de betrokken partijen te kunnen optreden tegen drugsoverlast en gezondheidsrisico’s die coffeeshops teweeg brengen. Om de doelstelling te bereiken wordt het onderzoek gebaseerd op een probleemstelling en onderzoeksvragen. De probleemstelling luidt: hoe dient het nieuwe coffeeshopbeleid en handhavingsarrangement in de gemeente Meppel te worden vormgegeven, rekening houdend met de landelijke regelgeving, de voorwaarden voor een goed overheidsbeleid en de voorwaarden voor een effectief handhavingsarrangement?
Het onderzoek beschrijft de voorwaarden voor het actualiseren van het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel. In het beroepsproduct wordt de actualisatie van het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel daadwerkelijk uitgevoerd.
Ten eerste moet wat betreft de beleidsvoorbereiding geïnventariseerd worden welke wetswijzigingen in het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel worden opgenomen. Het huidige beleid is in 2007 ontwikkeld, alle landelijke wetswijzigingen die na 2007 zijn opgetreden worden opgenomen in het geactualiseerde beleid.
Ten Tweede is het essentieel dat er tijdens de beleidsinvoering een overeenkomst wordt bereikt met de betrokken partijen over te de te nemen maatregelen in het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel. Het creëren van draagvlak bij deze partijen is noodzakelijk, zodat er tijdens de uitvoering middelen beschikbaar zijn om controles uit te voeren op het coffeeshopbeleid.
Ten derde komt het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel tot stand door een complexe samenwerking tussen talloze partijen. Een dergelijke samenwerking is alleen succesvol als er wordt voldaan aan de volgende factoren: vertrouwen, regie en coördinatie, democratische borging en burgerparticipatie. Hierbij wordt een regisseur aangewezen. De regisseur integrale veiligheid van de gemeente Meppel wordt aangewezen als regisseur van het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel.
Ten vierde wordt er in het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel een handhavingsarrangement opgenomen. Het handhavingsarrangement geeft de controlerende partijen inzicht in de criteria die tijdens controles moeten worden gecontroleerd.
Al met al zijn er een aantal voorwaarden die in het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel moeten worden opgenomen om over een goed en effectief overheidsbeleid te spreken dat voldoet aan de landelijke wetgeving. Deze voorwaarden zijn:


de wetswijzigingen die de landelijke wetgeving heeft ondergaan na 2007 op te nemen in het coffeeshopbeleid van de gemeente Meppel;


draagvlak te creëren bij alle genoemde partijen en deze te betrekken in het actualisatieproces;


de gemeente Meppel aan te wijzen als regisserende partij waarbij de regisseur integrale veiligheid van de gemeente Meppel wordt aangewezen als regisseur van het coffee


Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingIntegrale Veiligheidskunde
Datum2016-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk