De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gebroken Verleden

Een aardewerkonderzoek naar de handel in en de bewoningsgeschiedenis van noordelijk Westergo, Friesland (2e v.Chr.-14e eeuw n.Chr.)

Gebroken Verleden

Een aardewerkonderzoek naar de handel in en de bewoningsgeschiedenis van noordelijk Westergo, Friesland (2e v.Chr.-14e eeuw n.Chr.)

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek geeft inzicht in de handel en bewoningsgeschiedenis van noordelijk Westergo, in het huidige Friesland. Het aardewerk van in totaal elf terpen is bestudeerd met een nadruk op het importaardewerk uit de Merovingische en Karolingische periode.
In de vroegmiddeleeuwse economie vinden er veranderingen plaats in de herkomst en distributie van importgoederen. In het onderzoek van Knol wordt verondersteld dat er sprake is van aanzienlijke verschillen tussen en binnen de verschillende gewesten van Frisia. Knol stelt dat Westergo het rijkste gewest was, gevolgd door Oostergo en de Groninger gewesten. Daarnaast wordt gesteld dat er binnen Westergo een verschil in rijkdom zichtbaar is tussen de terpenrijen. De terpenrij van Wijnaldum is rijker dan de overige terpenrijen. Deze hypothese is grotendeels gebaseerd op goudvondsten en de opgravingen van Wijnaldum-Tjitsma. Het systematisch verzamelen van aardewerk door middel van veldkarteringen levert een vollediger beeld op. Daarom is dit afstudeerwerkstuk gericht op een analyse van het aardewerk dat verzameld is tijdens het project Bescherming op Maat (BOM). De nieuwe aardewerkanalyses, in combinatie met aanvullend literatuuronderzoek, zijn gebruikt om de bovenstaande hypothesen te toetsen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2020-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk