De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Europese Octrooihandhaving Offshore

Europese Octrooihandhaving Offshore

Samenvatting

Er worden in de huidige maatschappij continu nieuwe producten en technieken ontwikkeld die beschermd worden door middel van octrooien. Zo ook de werkwijze van onze cliënt. Het betreft in zijn geval een nieuwe werkwijze voor het testen van sprinklersystemen op in zee gelegen productieplatforms (offshore). Deze productieplatforms liggen in de Noordzee en daarmee dus in feite voor de kust van een aantal verschillende landen. In dit onderzoek komen de landen: Nederland, het Verenigd-Koninkrijk, Duitsland en Denemarken aan bod. Een octrooi is volgens art. 64 EOV een nationaal geregeld recht. Dit betekend dat elk land zijn eigen wetgeving heeft omtrent de aanvraag en de handhaving van een octrooi. Het octrooirecht is territoriaal, wat inhoudt dat het enkel geldt binnen het land waar het octrooi is verleend. Aangezien de uitvinding van onze cliënt een uitvinding op zee betreft brengt dit de vraag met zich mee of een (nationaal geldend) octrooi hier wel te handhaven is, omdat de uitvinding zich niet op het territorium van een specifiek land bevind. Mijn opdrachtgever en tevens octrooigemachtigde die het octrooi voor de cliënt schrijft, Octrooifabriek B.V., wil in samenspraak met de cliënt weten tot hoever vanaf de kustlijn een octrooi te handhaven is. Deze vraag is dan ook de basis geweest van dit onderzoek. Er heeft een selectie plaatsgevonden van de belangrijkste landen voor de cliënt, en van deze landen is per land onderzocht of hier wetgeving of jurisprudentie over te vinden is. Met het beantwoorden van de centrale vraag ‘hoever reikt de handhaving van een octrooi op productieplatforms (offshore) die in de Noordzee liggen?’ is gepoogd om voor de cliënt, per land, in kaart te brengen tot hoever een octrooi op zee te handhaven is. Dit heeft plaatsgevonden door middel van bestaand materiaal zoals, wet- en regelgeving, jurisprudentie, boeken, artikelen, gevonden materiaal op het internet en door het afnemen van half gestructureerde interviews met octrooigemachtigden uit de betreffende landen. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het Zeerechtverdrag een belangrijk verdrag is voor de beantwoording van de centrale vraag. Dit verdrag verdeelt de zee namelijk in verschillende zones. Volgens het Zeerechtverdrag is een octrooi te handhaven tot en met het continentaal plat, zolang het octrooi bijdraagt aan de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen.
In de wetgeving van de vier onderzochte landen is alleen in Nederland een wettelijke bepaling opgenomen die dit bevestigd. In de overige drie landen zijn geen wettelijke bepalingen die spreken over de reikwijdte van een octrooi. Naast wetgeving is er gekeken naar jurisprudentie. Voor wat betreft Nederland en het Verenigd-Koninkrijk is daaruit gebleken dat een octrooi inderdaad te handhaven is op het continentaal plat. Voor Duitsland en Denemarken is er geen jurisprudentie gevonden die expliciet bevestigd dat een octrooi te handhaven is op het continentaal plat. Wel wordt in een uitspraak van het Hof van Justitie te kennen gegeven dat het Hof het belangrijk vindt dat een kuststaat rechtsmacht bezit over kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen die zich bevinden op het continentaal plat van die kuststaat. Voor onze cliënt is al het hiervoor genoemde zeer positief. Zijn uitvinding bevindt zich namelijk op een kunstmatig eiland (productieplatform) en draagt bij aan de exploratie en exploitatie van natuurlijke rijkdommen, wat zou betekenen dat voor alle onderzochte landen het octrooi te handhaven is op deze productieplatforms.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk