De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voel je aangesproken!

Voel je aangesproken!

Samenvatting

Samenvatting
Deze scriptie is het resultaat van het eindonderzoek voor het behalen van het diploma Hoger Juridische Opleiding met als uitstroomprofiel bedrijfsrecht. Het onderwerp van het onderzoek is aansprakelijkheidsrecht, de probleemstelling die hierbij is gevormd luidt als volgt:
“Hoe kan de aansprakelijkheid van de stichting Internationaal Concours Hippique Geesteren met betrekking tot de werknemers en in het bijzonder tot de vrijwilligers worden uitgesloten, dan wel worden beperkt?”
De doelstelling van deze scriptie is vanuit juridisch oogpunt allereerst inzicht te bieden in de huidige aansprakelijkheidspositie van de stichting jegens hun medewerkers, in het bijzonder de vrijwilligers. Daarnaast is het doel een advies te geven over de mogelijkheden om de aansprakelijkheidsrisico’s uit te sluiten dan wel te beperken, bijvoorbeeld door middel van verzekeringen.
Deze scriptie en het daarvoor benodigde onderzoek is tot stand gekomen door middel van literatuurstudie en vergelijkend onderzoek met de vijf Twentse topsportevenementen waarmee er een nauw samenwerkingsverband bestaat.
De stichting kan aansprakelijk worden gehouden op basis van risico- en schuldaansprakelijkheid voor zijn werknemers. Het CSI Twente heeft een zorgplicht die erg streng moet worden nageleefd. De zorgplicht omvat de maatregelen die een werkgever in alle redelijkheid moet nemen om de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers te kunnen waarborgen. Een van de belangrijkste arresten welke een wettelijke grondslag biedt voor het zorgvuldigheidsbeginsel is het Kelderluik arrest. De zorgplicht wordt uitgelegd in artikel 7:658 BW.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de vrijwilligers. Door toevoeging van een vierde lid aan artikel 7:658 BW krijgen de vrijwilligers, die niet betaald worden maar verder aan alle eisen van een arbeidsovereenkomst voldoen, dezelfde bescherming als de werknemer.
Het is belangrijk om met zowel de werknemers als de vrijwilligers goede afspraken te maken. Deze afspraken moeten op papier worden gezet en worden ondertekend door beide partijen. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar enkel en alleen bedoelt om latere onenigheid over de gezagsverhoudingen en de werkzaamheden te ontlopen.
Het verzekeren is een goede manier om de aansprakelijkheid zoveel mogelijk te kunnen beperken. Er is bij de stichting CSI Twente sprake van samenloop, dit houdt in dat er meerdere verzekeringen lopen voor dezelfde zaken. Dit is niet nodig en daarom kunnen er bepaalde verzekeringen worden aangepast, dan wel geheel worden opgezegd. Hierdoor kan de stichting op jaarbasis geld besparen.
Vrijwilligers zijn sinds kort via de gemeente Tubbergen verzekerd. Alle inwoners van de gemeente plus de vrijwilligers uit een andere gemeente die werkzaam zijn binnen de gemeente Tubbergen worden door deze verzekering beschermd in hun positie. Deze verzekering is tot stand gekomen door samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersStichting Internationaal Concours Hippique Geesteren
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk