De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorg: flexibel en vertrouwd

Afstudeeronderzoek naar de organisatiebetrokkenheid van zzp'ers bij Zorgfederatie Oldenzaal

Zorg: flexibel en vertrouwd

Afstudeeronderzoek naar de organisatiebetrokkenheid van zzp'ers bij Zorgfederatie Oldenzaal

Samenvatting

Zorgfederatie Oldenzaal bevindt zich in een onrustige omgeving. De wet- en regelgeving in de zorg is veranderd en dit heeft veel gevolgen voor de manier waarop zorginstellingen zich kunnen organiseren om goede zorg- en dienstverlening te garanderen en rendabel te zijn en te blijven. Eén van de gevolgen is dat de flexibilisering toeneemt. De organisatie heeft ervoor gekozen om hiervoor gedeeltelijk gebruik te maken van zzp’ers. Daarnaast is er een toenemende schaarste van zorgpersoneel en worden zzp’ers ook ingezet om diensten op te vullen. De uitdaging is om deze arbeids­krachten te binden aan de organisatie zodat er altijd voldoende capaciteit is om aan de vraag te voldoen en een goede zorg- en dienstverlening gewaarborgd blijft.
 
Het vergroten of behouden van organisatiebetrokkenheid is een van de manieren om mensen te binden aan een organisatie. Meyer en Allen (1990) hebben voor het meten van organisatiebetrokkenheid het drie-componentenmodel ontwikkeld. Zij zeggen dat mensen voor een organisatie willen, moeten of horen te werken (respectievelijk affectieve, calculerende en normatieve organisatiebetrokkenheid). Om gericht advies te kunnen geven over acties die op de werkvloer ondernomen kunnen worden om de organisatiebetrokkenheid onder zzp’ers te behouden of te vergroten, is ervoor gekozen om het verband te onderzoeken tussen de drie vormen van organisatiebetrokkenheid en de tevredenheid over de communicatie, de ervaren billijkheid en rechtvaardigheid, het ervaren rolconflict en de afstemming tussen de organisatiewaarden en de waarden van de zzp’er.
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder zzp’ers die via Zorg-link bij Zorgfederatie Oldenzaal gewerkt hebben in de periode mei tot en met november 2013. Via Zorg-link hebben de respondenten een e-mail ontvangen met daarin een link naar de digitale enquête. Zeventien van de twintig respondenten zijn aan de enquête begonnen en veertien hebben deze volledig ingevuld.
 
Uit de resultaten blijkt dat er geen verband is gevonden tussen affectieve organisatie­betrokkenheid en rolconflict, er is wel een verband met de andere drie onder­werpen. De onderzoeksschaal van normatieve organisatiebetrokkenheid is niet volledig betrouwbaar, maar er is een verband gevonden met de afstemming met de organisatie­waarden en billijkheid en rechtvaardigheid. Opmerkelijk is dat er geen enkel verband gevonden is tussen calculerende organisatiebetrokkenheid en de vier onderwerpen.
 
De Warme PINCK blijkt een belangrijke rol te spelen in de organisatiebetrokkenheid van zzp’ers, mede omdat de organisatiewaarden ook het gedrag van medewerkers naar zzp’ers beïnvloeden. Daarom wordt geadviseerd om de organisatiewaarden explicieter naar voren te laten komen in het (personeels)beleid en de verschillende middelen zoals het formulier voor functioneringsgesprekken. De informatieverschaffing aan zzp’ers kan verbeterd worden door hen toegang te geven tot de digitale informatiebronnen van de organisatie.
Het tweede advies is om specifiek beleid te maken voor de omgang met zzp’ers. Met eenvoudige aanpassingen zijn verschillende personeelsinstrumenten geschikt voor gebruik bij zzp’ers. In de voorstellen wordt rekening gehouden met de scheidslijn tussen werknemer en zzp’er om een fictief dienstverband te voorkomen.
Ten derde kan gemeten worden in hoeverre de organisatiewaarden worden uitgedragen door vragen hierover op te nemen in het cliënt- of medewerkertevredenheidsonderzoek. Ook de interne audit is hiervoor geschikt, deze heeft als bijkomend voordeel dat ook de effecten van het zzp-beleid gemeten kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHuman Resource Management
Datum2014-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk