De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorbreek eenzaamheid & sociaal isolement

‘In de regio Twente’

Doorbreek eenzaamheid & sociaal isolement

‘In de regio Twente’

Samenvatting

40% van Nederland blijkt eenzaam te zijn (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012). In Nederland zijn hier vele interventies voor, maar slechts twee interventies laten een klein effect zien (Fokkema & Van Tilburg 2007). Om het effect te gaan vergroten is er een geïntegreerde werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze gaat uit van de vraag van de klant (Heessels, et al., 2014). Omdat niet bekend was wat de ervaringen waren van de deelnemers aan deze training, is er vanuit de organisatie van deze pilot gevraagd om dit te onderzoeken. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de Hogeschool Saxion te Enschede en heeft zich gericht op de regio Twente. Het onderzoek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit de nulmeting en focusgroep interviews betreft het signaleren, bespreekbaar maken en aandacht hebben voor het verhaal. Het tweede deel zal bestaan uit één focusgroep interview betreft het persoonlijk plan en de nameting. Dit onderzoek gaat over het eerste deel. De hoofdvraag luidt als volgt: Zijn de professionals en vrijwilligers, in de regio Twente, daadwerkelijk bekwamer geworden in het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement?
Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel. De nulmeting is het kwantitatieve deel (enquête) en de focusgroep interviews het kwalitatieve gedeelte. Doordat er gekeken werd of de nieuwe werkwijze tot een verandering ging leiden, is dit onderzoek een evaluerend onderzoek. Vóór dit onderzoek is er een selecte steekproef gebruikt, de zelfselectie. Er waren namelijk instapeisen waaraan de professionals/vrijwilligers moesten voldoen om deel te kunnen nemen aan de nieuwe werkwijze. Voor dit onderzoek is er geen steekproef gebruikt. Alle deelnemers (26 professionals/vrijwilligers) hebben de enquête ingevuld en maakten deel uit van een focusgroep. In totaal waren er vier focusgroepen.
In de focusgroep interviews gaven de professionals en vrijwilligers aan dat de hulpmiddelen vanuit de werkwijze bruikbaar zijn en ze deze binnen hun organisatie gaan gebruiken. Daarnaast geven ze aan dat ze door de nieuwe werkwijze de juiste stappen kunnen ondernemen door de cliënt, die eenzaam is, te helpen/begeleiden of te ondersteunen naar een vervolgtraject. De professionals en vrijwilligers zijn tot nu toe bekwamer geworden in het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2015-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk