De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vlotvarend recreëren

Onderzoek naar voorwaarden van het concept vlotvaren voor recreatieve- en watersport bedrijven

Vlotvarend recreëren

Onderzoek naar voorwaarden van het concept vlotvaren voor recreatieve- en watersport bedrijven

Samenvatting

Deze thesis gaat over het concept vlotvaren en de aantrekkelijkheid voor recreatieve- en watersportbedrijven. De laatste jaren hebben weinig ontwikkelingen plaatsgevonden op de watersportmarkt. Demarkt, zoals deze nu is, zal over een x aantal jaren niet meer bestaan. De markt is toe aan innovatieve en vernieuwende concepten en producten. Het concept vlotvaren is vernieuwend op de markt waarmee een nieuwe doelgroep getrokken wordt naar havens.
Onder de doelgroep is onderzoek uitgevoerd en hieruit is gebleken dat er interesse is in het conceptvlotvaren. Nu moet onderzocht worden bij welke bedrijven het concept vlotvaren het aantrekkelijkst is en hoe dit kan worden toegepast op de markt. Aan de hand hiervan is de beleidsvraag tot standgekomen:
“Op welke manier kan het concept vlotvaren ingevuld worden om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn voor de markt?”
Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is bureau- en veldonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op bedrijven die mogelijk aantrekkelijk zijn voor het concept vlotvaren. Aantrekkelijk zijn betekent dat zij moeten beschikken over een haven waar vlotten kunnen aanmeren. Voor dit onderzoek zijn zes bedrijven geïnterviewd. Door middel van deze interviews is antwoord gegeven op de volgende vraag:
“Onder welke randvoorwaarden willen recreatieve- en watersportbedrijven meewerken aan het concept vlotvaren?”
Uit het onderzoek is gebleken dat het concept succesvol kan zijn als het als kant en klaar toeristischproduct in de markt wordt aangeboden aan recreatieve- en watersportbedrijven. Onderdeel van ditproduct zijn vaarroutes waarbij rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften van deconsument. Het concept moet aansluiten bij de beleving en het gedrag van de consument.
Uit het onderzoek blijkt ook dat recreatieve- en watersportbedrijven aantrekkelijk zijn voor het concept vlotvaren als zij beschikken over een haven. Deze havens kunnen bestaan uit verschillende typen. Zo zijn havens waar vlotvaarders gebruik kunnen maken van faciliteiten van belang, maar ook havens waar vlotvaarders ‘back to basic’ gaan. Hierdoor wordt het concept avontuurlijk.
Bedrijven vinden het belangrijk dat het vlot een CE-keuring heeft. Met dit keurmerk valt het vlot onder de Europese regels voor pleziervaartuigen en wordt veiligheid gegarandeerd. Ook zijn bedrijvenhierdoor gerechtigd om geld te verdienen aan het concept.
De vlotten moeten in eigendom zijn van een onderneming die de boekingen van het vlot centraalregelt. Op deze manier kan een win-win situatie voor zowel de onderneming als havens ontstaan. Deonderneming verdient geld aan het verhuren van de vlotten en havens kunnen inkomsten verkrijgen uit bijvoorbeeld liggelden, eet- en drink gelegenheden, tankmogelijkheden en sanitaire voorzieningen.
Verder is samenwerking binnen het concept van groot belang, voor zowel het concept als voor demarkt. Samenwerking in het concept kan plaatsvinden in de vorm van een netwerk dat opgericht wordt waarbij havens zijn aangesloten. Door bij dit netwerk aangesloten te zijn, garanderen havens dat er altijd een plekje voor het vlot beschikbaar is in die haven. Hierdoor voelen vlotvaarders zich thuis in de haven en wordt een haven toegankelijker waardoor uiteindelijk de watersport laagdrempeliger zal worden. Voor deze vorm van samenwerking kunnen win-win situaties ontstaan, voor zowel de haven als de onderneming die de vlotten in eigendom heeft.
Om het plan te realiseren, moeten verschillende stappen ondernomen worden. De eerste stap isonderzoek uitvoeren naar en het ontwikkelen van een technisch- en financieel plan. Als de uitkomsten van deze plannen positief zijn, kunnen verschillende vervolgstappen met

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk