De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteit van leven na schildklierkanker

Kwantitatieve studie naar het in kaart brengen van de kwaliteit van leven van schildkliercarcinoompatiënten na behandeling met I131

Kwaliteit van leven na schildklierkanker

Kwantitatieve studie naar het in kaart brengen van de kwaliteit van leven van schildkliercarcinoompatiënten na behandeling met I131

Samenvatting

Schildkliercarcinoom, een zeldzame kankersoort, kan behandeld worden door patiënten na verwijderen van de schildklier te behandelen met radioactief Jodium. In het nazorgtraject moet aandacht worden geschonken aan de geestelijke en fysieke gesteldheid van de patiënt als ook aan de informatievoorziening voor de patiënt. Patiënten die een goede informatievoorziening hebben gehad hebben minder last van angstige en depressieve gevoelens en rapporteren daardoor een betere kwaliteit van leven. Informatie over de kwaliteit van leven die schildkliercarcinoompatiënten kunnen verwachten is onvoldoende en tegenstrijdig. Dit onderzoek met vraagstelling “Wat is de kwaliteit van leven van schildkliercarcinoompatiënten na behandeling met I131 in het Medisch Spectrum Twente?” tracht de informatie beschikbaar te maken voor zowel artsen als patiënten in Nederland.
Hiervoor hebben 92 schildkliercarcinoompatiënten van het MST een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst bestond uit een algemeen deel (EORTC-QLQ-C30), een ziekte specifiek deel (THYCA-Qol), een construct over angst voor recidief en een vraag over comorbiditeit. Met behulp van SPSS 24 zijn de antwoorden geanalyseerd.
            Uit dit onderzoek is gebleken dat schildkliercarcinoompatiënten significant lager scoren op alle functionele schalen, hoger scoren op alle symptoomschalen behalve misselijk/braken en hoger scoren op alle single items behalve diarree. De ziekte specifieke symptomen neuromusculair, kouwelijk en gewichtstoename komen het meest voor. De relatie tussen vermoeidheid, misselijk/braken en kwaliteit van leven blijkt significant waarbij een toename van vermoeidheid of misselijk/braken een afname van kwaliteit van leven betekent. De factoren comorbiditeit en angst voor recidief blijken een significante relatie te hebben met de totaal score van kwaliteit van leven. Tijdsduur blijkt in dit onderzoek niet van invloed op de kwaliteit van leven, maar het ziekte specifieke symptoom stemprobleem neemt wel significant af.
            Het in kaart brengen van de kwaliteit van leven van schildkliercarcinoompatiënten in dit onderzoek kan de behandelende artsen helpen bij het informeren van schildkliercarcinoompatiënten over de te verwachten kwaliteit van leven. Het kan de patiënten helpen om het vermogen te ontwikkelen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2017-07-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk