De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wasted: Een onderzoek naar de verbeterpunten van een training die gaat over alcohol‐ en drugsgebruik.

Wasted: Een onderzoek naar de verbeterpunten van een training die gaat over alcohol‐ en drugsgebruik.

Samenvatting

Young Society is een jonge organisatie die trainingen aanbiedt aan mbo studenten. Deze trainingen zijn allemaal passend bij het onderwerp burgerschap. Eén van deze trainingen is de training ‘Wasted’ die nog niet op effectiviteit is getoetst. De training gaat over alcohol- en drugs gebruik bij jongeren. In dit onderzoek is er gezocht naar eventuele verbeterpunten voor de training. Om de training te onderzoeken is het model van Kirkpatrick, bestaande uit vier niveaus ingezet. Er is gekozen om drie verschillende bronnen gebruiken voor dit onderzoek. Er is gekeken naar literatuur over het onderwerp dat besproken wordt in de training, de trainers zijn naar hun mening over de training gevraagd en er is een enquête gehouden om na te gaan in hoeverre de deelnemers zich ontwikkelen tijdens de training. Alle drie de bronnen zijn gebaseerd op de vier niveaus van Kirkpatrick en bestaan dan ook uit vier onderdelen: 1. Reactieniveau, 2. Leerniveau, 3. Gedragsniveau & 4. Resultaatniveau.
Alle data uit de drie verschillende bronnen is samengevoegd om tot een conclusie te komen. Deze drie bronnen zijn: interviews met trainers, vragenlijsten aan deelnemers en bestaande literatuur. De interviews en enquêtes waren gebaseerd op het model van Kirkpatrick dat bestaat uit drie niveaus. De eerste twee niveaus waren gericht op de algemene beleving van de respondenten over de training. De laatste twee niveaus waren vragen die in gingen op gedragsverandering. Over het algemeen kan gesteld worden dat de training een bijdrage levert aan het vergroten van de kennis over alcohol- en drugsgebruik van de deelnemers aan de training. Er wordt echter geen gedragsverandering bereikt. Ook wanneer trainers vragen worden gesteld over de gedragsverandering van de deelnemers blijkt dat zij ook geen gedragsverandering denken te bereiken.
Voor Young Society betekent dit dat als zij met hun training de jongeren meer in beweging willen brengen dat zij zich meer moeten gaan richten op het herinrichten van het draaiboek van de training. Er zouden meer onderdelen opgenomen kunnen worden die gebaseerd zijn op gedragsmodellen. De gedragsmodellen die geschikt zijn gebleken hiervoor zijn het COM-B model en de theorie van gepland gedrag.
Verder is gebleken dat het bespreken van alcohol ontbreekt binnen de training. Zowel de trainers als de deelnemers gaven aan dit te missen. Er wordt daarbij onderbouwd dat alcohol een veel gebruikt middel is in onze maatschappij en dat dit het bespreken waard is. Daarnaast missen zij bij de bespreking van de verschillende soorten drugs, een uitleg over de negatieve gevolgen van drugs.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk