De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bachelorrapport Scala Welzijn en SWOH

'Het ontdekken van de eigen kracht'

Bachelorrapport Scala Welzijn en SWOH

'Het ontdekken van de eigen kracht'

Samenvatting

Mede Auteur: Azra Proho, studentnummer 150465
 
Voor de opdrachtgevers Scala Welzijn en SWOH is er een kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar de behoeften en vragen van de doelgroep Irakeze vrouwen die deelnemen aan de Koffie Thema Ochtenden die door de opdrachtgevers is opgezet. Daarnaast is er ook onderzocht wat de talenten en mogelijkheden van deze vrouwen zijn. Er zijn tien deelneemsters voor het onderzoek verworven. De titel van het onderzoek luidt als volgt: 'Het ontdekken van de eigen kracht ' omdat het uiteindelijke doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe de Irakeze deelneemsters hun leefgebieden ervaren en hoe zij verbetering kunnen brengen aan de gebieden waar zij problemen ervaren. De reden voor het onderzoek kwam voort uit het feit dat er onvoldoende in beeld is gebracht met wat voor vragen deze vrouwen rondlopen omtrent hun leefgebieden, terwijl zij duidelijk problemen ervaren omtrent scholing, financiën, etc. Daarnaast was het ook belangrijk om te achterhalen over welke talenten en mogelijkheden de vrouwen beschikken, om hieraan te kunnen werken. Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van het afnemen van interviews (kwalitatief) en het afnemen van een enquête (kwantitatief). Door middel van de uitkomsten van het interview en de enquête, konden de hoofd- en deelvragen beantwoord worden en konden op basis daarvan conclusies beschreven worden en aanbevelingen gedaan worden. In de resultaten is onder andere duidelijk geworden dat de meerderheid een grote taalachterstand ervaart en graag individuele scholing hiervoor zou willen. Hun taalachterstand beperkt hen ook op andere facetten, zoals hun sociale en financiële ontwikkeling. In de conclusie is onder andere duidelijk geworden dat de scholing van de vrouwen één van de belangrijkste aandachtspunten is. Ook is helder geworden dat zij veel baat zouden hebben bij activiteiten die het probleemoplossend vermogen vergroten en de eigen kracht stimuleren. In het bachelor rapport kunt u hier uitgebreid over lezen. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk