De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Probleemloos schakelen binnen ketens

Kwantitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren van ketensamenwerking aan multiprobleemgezinnen binnen de gemeente Oldambt.

Probleemloos schakelen binnen ketens

Kwantitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren van ketensamenwerking aan multiprobleemgezinnen binnen de gemeente Oldambt.

Samenvatting

De complexe problematiek van multiprobleemgezinnen vraagt van hulpverleners om intensieve samenwerking in de keten. De gemeente Oldambt kent een groot aantal van deze gezinnen en ook binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft het maatschappelijk werk hier veel ervaring mee. De ketenpartners waarmee samen gewerkt wordt zijn binnen dit onderzoek naar de aard van hun werkzaamheden en wettelijke- of landelijke kaders ingedeeld in 3 groepen, te weten: de jeugdhulp, de geboortezorg en de gezinszorg. Gekozen is voor kwantitatief onderzoek in de vorm van surveyonderzoek, in de vorm van een online vragenlijst, verstuurd naar uitvoerend professionals binnen 29 organisaties, ervaren in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen.
Aspecten van de onderzochte constructen (proces, afstemming, regie, casemanager, verantwoordelijkheid en communicatie) worden over het algemeen genomen door de uitvoerend professionals slechts voor een deel herkent in hun dagelijkse praktijk.
De eerste aanbeveling is dat de kernpartners, onder leiding van de gemeente, zich gaan beraden op het bevorderen van de kwaliteit van de samenwerking. Andere aanbevelingen zijn om gezamenlijk een samenwerkingsprotocol op te stellen met duidelijke afspraken en daarnaast gebruik te maken van een digitaal plan van aanpak. Als laatste worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van vervolgonderzoek naar de motieven achter de keus voor de kernpartners en naar ketensamenwerking binnen andere gemeenten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHealth Care and Social Work
Datum2017-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk