De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kennedyschool, leren lezen of vrezen?

Nieuwe perspectieven in het verbeteren van het leesniveau onder dove en slechthorende kinderen.

Kennedyschool, leren lezen of vrezen?

Nieuwe perspectieven in het verbeteren van het leesniveau onder dove en slechthorende kinderen.

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Kennedyschool te Suriname waar kinderen onderwijs krijgen die doof of slechthorend zijn. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de eventuele verbetermogelijkheden van het leesniveau van de kinderen, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van het huidige leesniveau met behulp van aanbevelingen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: ‘Hoe kan het huidige leesniveau van de dove en slechthorende leerlingen op de Kennedyschool te Suriname verbeterd worden volgens de docenten en de ouders/verzorgers van de leerlingen?’ Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek, omdat de interesse ligt in de betekenis die onderzochte personen zelf aan situaties geven. Tevens is gebruik gemaakt van een interpretatief onderzoek, omdat de beleving van de onderzochte centraal staat. In dit onderzoek gaat het om de ervaringen van de ouders/verzorgers en de docenten met betrekking tot het leesniveau van de dove en slechthorende leerlingen op de Kennedyschool. Hoewel er verdeeldheid is, wordt zowel door docenten als door ouders/verzorgers het huidige leesniveau van de leerlingen op de Kennedyschool als matig ervaren. Bijna alle docenten geven aan dat het lezen moeilijk is voor de leerlingen. De voornaamste verbetering die docenten hebben aangedragen is dat ze de bijdrage van de ouders/verzorgers bij het begeleiden van hun kind graag zien toenemen. Ze zouden graag zien dat meer ouders/verzorgers de gebarentaal gaan leren. Ook willen ze meer acceptatie vanuit de ouders/verzorgers voor de beperking van hun kind. Verder zien de docenten graag dat het kind vanuit thuis wordt gesteund bij hun schoolwerk. Samengevat zien docenten graag dat ouders/verzorgers zich meer betrekken bij hun kind. Een belangrijke verbetermogelijkheid die ouders/verzorgers aandragen, is de bijdrage van ouders/verzorgers in het algemeen. Zij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers thuis met hun kind gaan zitten en met het kind werken aan school. Dit staat ook in lijn met het resultaat dat ouders/verzorgers graag gebarenlessen willen. Hierdoor zouden ze eventueel beter in staat zijn om hun kinderen te ondersteunen en hiermee het leesniveau te verbeteren. Door zowel docenten als ouders/verzorgers wordt het ontbreken van de begeleiding door ouders/verzorgers met betrekking tot het schoolwerk van hun kind als een gemis ervaren, waarmee dit leidt tot een eerste aanbeveling. Een andere aanbeveling is het voortzetten van de gebarentraining voor de ouders/verzorgers, zodat de communicatie tussen kind en ouder goed verloopt.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
Datum2017-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk