De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verantwoordingsdocument

Een fietsroute langs Tweede Wereldoorlog locaties in Arnhem-Noord, van militaire tot persoonlijke verhalen.

Verantwoordingsdocument

Een fietsroute langs Tweede Wereldoorlog locaties in Arnhem-Noord, van militaire tot persoonlijke verhalen.

Samenvatting

Samenvatting
In januari 2019 is met Martijn Defilet van de gemeente Arnhem een gesprek gevoerd over het vormgeven van een afstudeeronderzoek. De gemeente Arnhem wilde op voor hun een vernieuwende manier het oorlogserfgoed kunnen laten zien aan toeristen en andere geïnteresseerden. Om dit te kunnen verwezenlijken is besloten een fiets- of wandelroute samen te stellen.
 
Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen wat de beste manier was om een fiets- of wandelroute te creëren. Hiervoor was de volgende hoofdvraag opgesteld: Hoe kunnen toeristen en andere geïnteresseerden door middel van een route een duidelijk en gevarieerd beeld krijgen van de gebeurtenissen in Arnhem-Noord ten tijde van de Tweede Wereldoorlog? Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er tevens diverse deelvragen opgesteld. Om antwoord te kunnen geven op de gestelde onderzoeksvragen is er tijdens dit onderzoek gebruik gemaakt van vier onderzoeksmethoden. Deze methoden waren:

Literatuur- en bronnenonderzoek
Veldonderzoek
Casestudy
Archiefonderzoek

Door middel van literatuur- en bronnenonderzoek is operatie Market Garden, en dan voornamelijk de Slag om Arnhem beschreven. Door het gebruik van een ooggetuigenverslag is een klein persoonlijk verhaal verteld over de Slag om Arnhem. Met behulp van literatuur- en bronnenonderzoek en advies van Martijn Defilet zijn er diverse locaties gevonden die potentie hadden om te worden opgenomen in de fietsroute. Met behulp van een tabel is tijdens het veldbezoek gekeken naar deze locaties en zijn ze beoordeeld op onder andere zichtbaarheid, bereikbaarheid, verhaal, periode en variatie. In overleg met de opdrachtgever zijn vervolgens tien locaties geselecteerd die onderdeel zijn geworden van de fietsroute. Acht van de tien locaties zijn afkomstig uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland, één locatie, de schuttersputjes, zijn het meest voorkomende archeologische spoor uit de Tweede Wereldoorlog. Locatie nummer tien heeft betrekking op Anne Frank, die in 1941 Hotel Groot Warnsborn verbleef. Nadat er tien locaties waren gekozen is samen de opdrachtgever besloten om een fietsroute samen te stellen. Met een uitgebreid literatuur- en bronnenonderzoek is informatie verzameld over deze locaties, zoals functie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse functie, en dit werd uiteindelijk het verhaal. Al deze gegevens zijn verwerkt in de fietsroute welke in de vorm van een boek (bijlage 1) is uitgegeven. Door deze vormgeving krijgen toeristen en andere geïnteresseerden een gevarieerd beeld van de Tweede Wereldoorlog in Arnhem-Noord.
 
Het onderzoek is niet geheel volgens het stappenplan, wat vermeld staat in het Plan van Aanpak, verlopen. Tijdens het onderzoek zijn hier en daar wat aanpassingen gedaan. Het probleem aan het begin van het onderzoek was dat door de opdrachtgever werd geconcludeerd dat zich te veel restanten van de Tweede Wereldoorlog in het plangebied bevonden. Het gevolg hiervan was dat een complete inventarisatie de opdracht te groot zou maken en er daardoor geen mogelijkheid meer was om het product samen te stellen.
 
Het onderzoek heeft nu alleen plaatsgevonden in Arnhem-Noord. De opdrachtgever zou een complete inventarisatie kunnen uitvoeren, voornamelijk in Park de Hoge Veluwe. Door middel van deze inventarisatie zou de opdrachtgever meerdere fiets- of wandelroutes kunnen ontwikkelen in andere gebieden van de gemeente Arnhem. Op deze manier kan er worden begonnen met een hele reeks van fiets- en wandelroutes. Alle documenten zijn geschreven aan de hand van de afstudeerhandleiding Archeologie 2019-2020 van Saxion Hogescholen en gecontroleerd door Wilko van Zijverden en dhr. Martijn Defilet. Het product dat is voortgekomen uit de resultaten van het onderzoek, de fietsroute, wordt apart aangeleverd.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2020-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk