De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwijtschelden of betalen? : Onderzoek naar de rechtmatigheid en de effectiviteit van beleidsregels inzake terugvordering en verhaal

Kwijtschelden of betalen? : Onderzoek naar de rechtmatigheid en de effectiviteit van beleidsregels inzake terugvordering en verhaal

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Twenterand is onderzoek verricht naar beleidsregels inzake terugvordering en verhaal. De gemeente beschikt over beleidsregels inzake terugvordering en verhaal op grond van de WWB, echter er is geconstateerd dat deze beleidsregels niet voldoen aan de huidige wetgeving. Daarnaast beschikt de gemeente niet over beleidsregels inzake terugvordering op grond van de WIJ, de IOAW, de IOAZ en niet over beleidsregels inzake verhaal op grond van de WIJ. Het doel van het onderzoek is twee nieuwe beleidsdocumenten op te stellen, de eerste met betrekking tot terugvordering op grond van de WWB, de WIJ, de IOAW en de IOAZ en de tweede met betrekking tot verhaal op grond van de WWB en de WIJ.
De volgende probleemstelling staat in het onderzoek centraal:
‘In hoeverre kunnen de huidige beleidsregels met betrekking tot terugvordering en verhaal op grond van de WWB en de ontbrekende beleidsregels met betrekking tot terugvordering op grond van de WIJ, de IOAW en de IOAZ en verhaal op grond van de WIJ zo aangepast of opgesteld worden zodat ze rechtmatig en effectief zijn?’
Er is onderzoek verricht naar de rechtmatigheid en de effectiviteit van de beleidsregels. De rechtmatigheid van de beleidsregels houdt in dat deze moeten voldoen aan de geldende wetgeving en aan de jurisprudentie. De effectiviteit van de beleidsregels houdt in dat deze enerzijds een uniforme werkwijze creëren en anderzijds dat er door terugvordering en verhaal zoveel mogelijk inkomsten worden gegenereerd.
De huidige beleidsregels terugvordering van de gemeente Twenterand wijken op een aantal punten af van de geldende wettelijke bepalingen. Zo wordt er verwezen naar wetsartikelen die reeds zijn vervallen en wordt er geen rekening gehouden met hetgeen opgenomen in de vierde tranche van de Awb. Om de rechtmatigheid te vergroten dient er rekening gehouden te worden met de wettelijke bepalingen uit de Awb, de WWB, de WIJ, de IOAW en de IOAZ. Daarnaast moeten de beleidsregels blijven binnen de grenzen die de CRvB stelt.
De huidige beleidsregels verhaal van de gemeente Twenterand voldoen grotendeels aan de wettelijke bepalingen. Alleen is met invoering van de vierde tranche van de Awb het vereenvoudigd derdenbeslag gewijzigd. Om de rechtmatigheid te vergroten dient er rekening gehouden te worden met de WWB, de WIJ en de Awb. De CRvB heeft bepaald dat er afgezien moet worden van verhaal bij dringende redenen en bij overschrijding van de redelijke termijn.
Om de rechtmatigheid en de effectiviteit van beleidsregels inzake terugvordering en verhaal te waarborgen, wordt er aanbevolen om:
• te verwijzen naar wetsbepalingen waarop de bevoegdheden berusten;
• kwijt te schelden volgens de bepalingen van de Abw;
• termijnen van heronderzoek op te nemen;
• kruimelbedragen in acht te nemen;
• bij terugvordering in ieder geval af te zien bij dringende redenen, zesmaanden-jurisprudentie en brutering;
• bij verhaal in ieder geval af te zien bij dringende redenen en overschrijding van de redelijke termijn;
• alleen de kosten van het dwangbevel en eventuele kosten van een gerechtsdeurwaarder in rekening te brengen bij de schuldenaar.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Twenterand
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk