De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie van de jeugdzorg

een onderzoek naar invoering van eigen kracht en ervaringen van clienten en professionals over de huidige jeugdzorg

Transformatie van de jeugdzorg

een onderzoek naar invoering van eigen kracht en ervaringen van clienten en professionals over de huidige jeugdzorg

Samenvatting

Het huidige jeugdzorgstelsel ligt op de schop. Kabinet Rutte II heeft besloten de financieringsstromen en daarmee ook de verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg te decentraliseren naar de gemeenten. Momenteel wordt de jeugdzorg uitgevoerd en gefinancierd door het Rijk, de provincie, de gemeente, maar ook op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet. (Bijstelling jeugdzorg, 2012).Omdat deze zorg versnipperd is, worden de verantwoordelijkheden en financieringsstromen van alle uitvoerders overgedragen aan de gemeente. Het doel van de transitie is het transformeren van de complexe-, verkokerde- en verstaande lijnszorg naar een zorgsysteem dat staat voor eenvoudige-, integrale-, preventieve- en ondersteunende zorg van dichtbij.(Spoorboekje Transitie Jeugdzorg, 2012). Deze opdracht voor de gemeenten wordt neergelegd in de nieuwe Jeugdwet, deze zal per 1 januari 2015 in werking treden. De gemeente Hellendoorn wenst het huidig zorgstelsel te transformeren naar het eigen kracht principe. Dit is tevens hetgeen de nieuwe Jeugdwet beoogd.Door invoering van de nieuwe Jeugdwet zullen de rechten van het kind en het gezin beter gewaarborgd worden. Er zal eerst gekeken worden naar wat het gezin nog wel zelf kan, met hulp uit eigen netwerk, voordat er een beschermingsmaatregel opgelegd wordt. Het uitgangspunt is dat het gezin de ondersteuning krijgt binnen eigen context en met behulp van het eigen netwerk, zodat zij zelf verantwoordelijk blijven en op eigen kracht de regie kunnen blijven voeren (het eigen kracht principe). Hier is een verband te leggen metjeugdzorgwetgeving in Nieuw Zeeland. Zij zijn de grondlegger geweest van wettelijke verankering van Sociale Netwerk Strategieën (zoals eigen kracht). Door invoering van de nieuwe Jeugdwet, vanaf 1 januari 2015, zal Nederland een opvolger worden van Nieuw Zeeland door eigen kracht in de jeugdzorg nationaal wettelijk te verankeren.De invoering van de nieuwe Jeugdwet brengt dan ook een grote verandering met zich mee voor zowel de gemeente Hellendoorn, professional als de cliënt. Om die reden wil de gemeente Hellendoorn graag weten wat de ervaringen zijn van de cliënten en professional over het huidige stelsel. Om deze ervaringen te achterhalen is de jeugdzorgontvanger en jeugdzorgverlener binnen de gemeente Hellendoorn geënquêteerd met de focus op preventie, integrale hulpverlening, eigen kracht en bejegening. Binnen de gemeente Hellendoorn zijn er 508 jongeren/kinderen die jeugdzorg ontvangen. Dit is een relatief grote groep in vergelijking met andere gemeenten van dezelfde omvang. Het betreft zowel jeugdzorg in het gedwongen als vrijwillig kader. Het verschil met de andere gemeenten is echter wel dat de gemeente Hellendoorn minder kinderen in de gedwongen jeugdzorg kent. De ouders van deze groepen kinderen en jongeren zijn geënquêteerd met ondersteuning van Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO). Er zijn 161 enquêtes onder hen verspreid.De resultaten uit het onderzoek zeggen dat, in vergelijking tot eerdere cliënttevredenheidsonderzoeken, inwoners binnen de gemeente Hellendoorn tevreden zijn over de informatieoverdracht.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-08-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk