De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mindfulness-based Stress Reduction

Mindfulness-based Stress Reduction

Samenvatting

Stress- en burn-outklachten komen veel voor in de moderne maatschappij en is een wereldwijd gezondheidsprobleem geworden. Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) is een interventie die invloed heeft op het verminderen van deze klachten en de kwaliteit van het leven vergroot. Dit onderzoek geeft inzicht en praktische informatie over de training MBSR voor algemeen publiek, die gegeven wordt binnen het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness. Er wordt onderzocht wat het profiel van de populatie is die deelneemt aan de training MBSR en wat de effecten van de training zijn. Verder wordt gekeken welke mensen de training afmaken en wie het meest profijt hebben van de training. Dit wordt gedaan door middel van kwantitatief onderzoek naar de Routine Outcome Monitoring (ROM data) van de MBSR training (N=347) gegeven in de periode van maart 2015 tot en met mei 2017. De ROM data bestaat uit intakeformulieren die zijn ingevuld door de participanten en geven informatie over de demografische gegevens, motivatie voor deelname en psychische klachten van de populatie. Door middel van de presentielijsten van de MBSR trainingen is er gekeken naar de participatie en voltooiing van de training. De effecten van de training zijn gemeten aan de hand van de Utrechtse Burnout Schaal (gedefinieerd door subschalen: emotionele uitputting, persoonlijke bekwaamheid en depersonalisatie), Penn State Worry Questionnaire, Self-Compassion Scale Short Form, Five Facet Minfulness Questionnaire en de Utrechtse Bevlogenheidsschaal. Van 295 participanten is de deelname bekend waarbij 256 (87%) de training voltooid hebben. Kenmerken profiel: het blijkt dat meer vrouwen deelnamen (75%), veel participanten waren destijds werkende binnen de zorg en welzijn beroepen (40%), de gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 41.7 (sd = 11.5), 72% van de participanten heeft deelgenomen om zich persoonlijk te ontwikkelen, psychische klachten die veel werden ervaren waren onrust, piekeren en onzekerheid en bij 15% van de participanten was er sprake van burn-out op baseline. De training MBSR heeft een statistisch significant effect op de toename van mindfulness (p = 0.00), zelfcompassie (p = 0.00) en afname van piekeren (p = 0.00). Een kleiner statistisch significant effect is gevonden bij burn-out: toename van persoonlijke bekwaamheid (p = 0.04) en afname van emotionele uitputting (p = 0.04). Er is weinig tot geen effect gevonden bij de toename van de werkbevlogenheid en afname van depersonalisatie (burn-out). De variatie in het verschil in de afname van emotionele uitputting wordt voor 16.5% verklaard door het effect van piekeren en mindfulness. Het effect van zelfcompassie verklaard voor 3.5% de variatie in het verschil in de toename van persoonlijke bekwaamheid, 4.0% de variatie in het verschil in de afname van depersonalisatie en 3.4% de variatie in het verschil in de toename van werkbevlogenheid. Wanneer er globaal wordt gekeken naar de effecten van de training bij de verschillende kenmerken behorend bij de deelnemers, valt op dat de grootste effecten worden gevonden bij de deelnemers waarbij sprake was van burn-out op baseline. Bij de deelnemers die meededen voor hun professionele ontwikkeling (en soms uit interesse) worden eerder tegenovergestelde resultaten gevonden. De gevonden effecten worden vaak gemodereerd door de hoeveelheid klachten op baseline en door de motivatie voor deelname.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk