De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie van de seksuele gezondheid van de jongeren van Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen.

Binnen welke vijf thema’s van de seksuele gezondheid die zijn vastgesteld door Stichting WBJV moet aandacht besteed worden volgens de cliënten en de (woon)begeleiders om deze te versterken?

Inventarisatie van de seksuele gezondheid van de jongeren van Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen.

Binnen welke vijf thema’s van de seksuele gezondheid die zijn vastgesteld door Stichting WBJV moet aandacht besteed worden volgens de cliënten en de (woon)begeleiders om deze te versterken?

Samenvatting

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen begeleidt jongeren van de leeftijd 16 tot en met 25 jaar oud. De doelgroep kenmerkt zich door gedragsproblemen, een psychische of psychiatrische stoornis of een (licht) verstandelijke beperking. Deze kenmerken komen in de literatuur overeen met groepen die veel risico’s lopen op de seksuele gezondheid met betrekking tot vijf thema’s, namelijk kennis en informatiewerving, condoom- en anticonceptiegebruik, seksuele weerbaarheid, seksuele grensoverschrijding en mediagebruik. Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen wil deze risico’s in kaart brengen. Derhalve is dit kwantitatieve onderzoek opgesteld om de risico’s middels een vragenlijst aan de jongeren en de (woon)begeleiders te inventariseren. De vragenlijst voor de jongeren is gebaseerd op een soortgelijk onderzoek van De Graaf, van den Borne, Nikkelen, Twisk en Meijer (2017) die onderzoek deden naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland in 2017.
Door middel van een steekproef hebben 49 cliënten en 18 (woon)begeleiders van Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen(hierna Stichting WBJV genoemd) meegewerkt aan het onderzoek. Per thema is er een deelvraag opgesteld die gezamenlijk antwoord geven op de hoofdvraag: Aan welke vijf thema’s van de seksuele gezondheid die zijn vastgesteld door Stichting WBJV moet meer aandacht besteed worden volgens de cliënten en de (woon)begeleiders?
Kennis en informatiewerving
De feitelijk correcte kennis over seksualiteit van de jongeren van Stichting WBJV is voldoende tot goed.Informatie over seksualiteit vergaren de jongeren van Stichting WBJV voornamelijk via Google. Als de jongeren een probleem of vraag hebben op het gebied van seksualiteit dan raadplegen zij voornamelijk een vriend, hun verkering, de huisarts of een begeleider van Stichting WBJV.
Condoom- en anticonceptiegebruik
Eén op de vier jongeren die seksueel actief is (oraal, vaginaal of anaal contact heeft) gebruikt altijd een condoom. De meest genoemde reden om niet altijd een condoom te gebruiken is dat jongeren hun bedpartner vertrouwen omdat zij een vaste relatie hebben. Bijna alle meisjes van Stichting WBJV gebruiken een anticonceptiemiddel waarbij de pil het meest genoemd is.
Seksuele weerbaarheid en seksuele grensoverschrijding
De jongeren van Stichting WBJV geven hun eigen seksuele weerbaarheid een 8 (waarbij een 1 staat voor heel slecht seksueel weerbaar en een 10 voor heel goed seksueel weerbaar). Dit cijfer is één punt lager (7)bij jongeren die aan hebben gegeven dat zij in het verleden seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt. Eén op de vier jongeren van Stichting WBJV heeft één keer of vaker seksuele grensoverschrijding meegemaakt. In deze situaties werden de jongeren vaak met woorden onderdrukt, bedreigt met geweld of de ander werd boos op de jongere.
Mediagebruik
Iets meer dan de helft van de jongeren heeft zelf aan sexting gedaan. Ongeveer de helft van de jongeren heeft sexting meegemaakt doordat een ander hen bijvoorbeeld een naaktfoto of seksfilmpje stuurde. Weinig jongeren van Stichting WBJV hebben aangegeven negatieve ervaringen te hebben met sexting.
Visie van de (woon)begeleiders
De (woon)begeleiders van Stichting WBJV geven aan dat zij zien dat hun jongeren risico’s nemen op de thema’s condoom- en anticonceptiegebruik, seksuele weerbaarheid en seksuele grensoverschrijding. De (woon)begeleider beoordeelt zijn eigen aandacht om seksualiteit te bespreken met hun jongeren met een voldoende en de aandacht van de organisatie (management en gedragwetenschappers) op ditzelfde vlak met een goed. De (woon)begeleider wenst voor toekomstige preventie dat dit meer gericht wordt op de jongeren in plaats van op de (woon)begeleider. De (woon)begeleider wil zelf echter wel graag ext

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2018-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk