De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi) publieke sector op het Uitvoeringsbesluit Subsidieverordening 2011 van de provincie Overijssel

Een onderzoek naar de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi) publieke sector op het Uitvoeringsbesluit Subsidieverordening 2011 van de provincie Overijssel

Samenvatting

De regering heeft herhaaldelijk aangegeven behoefte te hebben aan een wet voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Sinds de jaren ’90 is de regering bezig met het ontwikkelen van een wet. In 2006 is de Wet Openbaarmaking publieke topinkomens (hierna: Wopt) ontstaan. Daarmee is ook de Wopt- norm oftewel de Balkenende- norm geïntroduceerd. Deze norm is geïntroduceerd zodat openbare bestuurders in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan 130 procent van het ministersalaris. In januari 2013 is de Wopt ondergebracht in de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (semi) publieke sector (hierna: WNT), omdat de wet is aangescherpt. De WNT is van toepassing op alle topfunctionarissen binnen de (semi) publieke sector. Zij dienen zich te houden aan het ministersalaris van 130 procent. Indien zij de norm schenden kunnen zij een sanctie opgelegd krijgen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit onderzoek is uitgevoerd om na te gaan wat de toepassing van de WNT betekent voor de subsidieafdeling van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel was onbekend met de regels rondom de weigeringsgronden, hierdoor heeft het onderzoek zich gericht op de vraag of de provincie al dan niet een weigeringgrond mag opnemen om subsidies niet te verstrekken aan instellingen die topfunctionarissen in dienst hebben én salarissen genieten van boven de 130 procent van het vastgestelde ministersalaris. Daarnaast is tijdens het onderzoek gekeken naar de gevolgen van de WNT en naar welke positie de provincie Overijssel zou kunnen aannemen als overheidsinstelling.
Gedurende het onderzoek is gebleken dat de provincie Overijssel, en de daar bijhorende afdeling, een correct beeld dient te hebben van haar rol bij de uitvoering van de WNT. Indien de provincie Overijssel hier geen rekening mee houdt, dan kan dit leiden tot (juridische) consequenties. Het doel van de subsidieafdeling van de provincie Overijssel is het beoordelen van een subsidieaanvraag. Het doel mag niet zijn dat de provincie Overijssel de topinkomens van de topfunctionarissen gaat beperken. Het is voor de provincie Overijssel mogelijk om subsidie eisen te stellen, zolang de subsidie eisen hetzelfde doel hebben als waarvoor de subsidie gegeven wordt. Indien subsidie eisen worden vastgesteld die niet het beoogde doel hebben als de daarvoor verstrekte subsidie, dan is er sprake van onjuiste handeling en wordt er in strijd met de WNT gehandeld.
Tevens is tijdens het onderzoek gekeken naar welke rollen de overige elf provincies in Nederland op zich hebben genomen ten aanzien van de WNT. Zo deelt een meerderheid van de provincies de mening dat een provincie een terughoudende rol zou moeten aannemen. Vele provincies vinden dat zij niet de touwtjes in handen moeten nemen, maar het dienen over te laten aan het Rijk. In het onderzoek zal verduidelijkt worden dat ik als onderzoeker het hier niet mee eens ben. Deze mening wordt onderbouwd in hoofdstuk acht waarbij ik aandacht schenk aan enkele suggesties en aanbevelingen voor de Provincie Overijssel.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO - Rechten
Datum2014-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk