De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van Health4u op gewicht, buikomvang en BMI bij mannelijke patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening die verblijven op een forensisch psychiatrische afdeling.

Het effect van Health4u op gewicht, buikomvang en BMI bij mannelijke patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening die verblijven op een forensisch psychiatrische afdeling.

Samenvatting

Samenvatting
 
Probleemstelling: Binnen de forensisch psychiatrisch afdeling verblijven patiënten met ernstig psychiatrische aandoeningen. Deze patiënten hebben een verhoogde kans om vroegtijdig te overlijden. Een van de oorzaken hiervoor is overgewicht. Factoren als medicatie, ziektebeeld, ongezonde voeding en weinig beweging zijn belangrijke oorzaken voor gewichtstoename. Health4u is een leefstijltraining met gewichtsvermindering als een van de doelen. Gewichtsvermindering zorgt voor een daling van metabole stoornissen en vermindering van cardiovasculair risico, waardoor de kans op vroegtijdig overlijden afneemt. Uit een eerste studie blijkt dat er aanwijzingen zijn dat Health4u een positief effect heeft op gewichtsvermindering. Echter, er is vervolgonderzoek nodig om deze uitkomst verder te onderbouwen. In deze studie is onderzoek gedaan naar het effect van Health4u op gewicht, buikomvang en body mass index bij de mannelijke forensische patiënt met een ernstige psychiatrische aandoening.
 
Methode: Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is een dossieronderzoek uitgevoerd. In totaal zijn vijftig mannelijke patiënten (body mass index ≥ 25 en < 40), die tussen 2012 en 2018 klinisch opgenomen zijn geweest bij een forensische expertisecentrum geïncludeerd. Van deze patiënten hebben vijfentwintig de Health4u-training gevolgd. Zij vormen de interventiegroep. Op basis van leeftijd, diagnose, psychofarmaca, roken en body mass index is voor iedere patiënt van de interventiegroep gezocht naar een vergelijkbare patiënt die ‘treatment as usual’ heeft ondergaan in een vergelijkbare periode. Deze ‘gematchte peers’ vormen de controlegroep. Beide groepen hebben een start- en nameting ondergaan waarbij het gewicht (kg), buikomvang (cm) en de body mass index (kg/m²) is bepaald.  Allereerst zijn de uitkomsten van de startmeting van de interventie- en controlegroep met elkaar vergeleken (ongepaarde t-test). Daarna is per groep bepaald of er sprake was van een significante verandering tussen de start- en nameting (gepaarde t-test). Als laatste is getoetst of de verandering tussen de start- en nameting van beide groepen van elkaar verschilden. (ongepaarde t-test). Alpha is gesteld op 0,05 voor alle analyses. 
 
Resultaten en conclusie: De interventie is effectief gebleken. Na twaalf  weken zijn de patiënten in de interventie groep gemiddeld 2,2 kilo afgevallen en patiënten in de ‘treatment as usual’ groep zijn gemiddeld 2,4 kilo aangekomen in gewicht. In de interventiegroep is er een significante vermindering op gewicht, buikomvang en body mass index. In de ‘treatment as usual’ groep is er een significante toename van gewicht, buikomvang en body mass index. Ondanks het positieve resultaat van de interventie is er slechts bij 10 procent van de deelnemers van Health4u het risico op cardiovasculaire aandoeningen en metabole stoornissen daadwerkelijk afgenomen.
 
Klinische implicatie: Er is meer tijd nodig om daadwerkelijk risicovermindering op cardiovasculaire en aandoeningen en metabole stoornissen te bereiken. Het zou zinvol zijn om de training een langere periode voort te zetten om nog betere resultaten te halen. Daarnaast lijkt het van belang om Health4u in te zetten bij alle patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening die opgenomen zijn binnen de Boog, aangezien 76% van de ‘treatment as usual’ groep een significante toename in gewicht, buikomvang en BMI heeft laten zien na een periode van twaalf weken.

Toon meer
Trefwoorden
OrganisatieSaxion
OpleidingAdvanced Nursing Practice
Datum2018-08-01
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk