De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgbehoefte in de Achterhoek

EEN ONDERZOEK NAAR DE PROBLEMATIEK EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN PSYCHIATRISCHE CLIËNTEN IN DE ACHTERHOEK

Zorgbehoefte in de Achterhoek

EEN ONDERZOEK NAAR DE PROBLEMATIEK EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE VAN PSYCHIATRISCHE CLIËNTEN IN DE ACHTERHOEK

Samenvatting

In Nederland is er een grote vraag naar meer en betere ambulante zorg. Dat merkt ARBE Dienstverlening uit Twente ook. Zij krijgen een steeds groter cliëntennetwerk. Zij willen de ambulante zorg nog meer uitbreiden door naast de zorg in Twente, nu ook in de Achterhoek de zorg aan te bieden.
De doelstelling van het onderzoek was om de zorgbehoefte in de Achterhoek in kaart te brengen, om zo een inschatting te kunnen maken wat voor ondersteuning de cliënten uit de Achterhoek nodig hebben. Naast de zorgbehoefte in kaart brengen wilde ARBE Dienstverlening weten hoe ze de dienstverlening in moeten zetten om aan de zorgbehoefte te kunnen voldoen.
Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn er twee vragenlijsten afgenomen bij de WMO-consulenten van de gemeente en bij de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) over de zorgbehoefte in de Achterhoek, waarbij de problematiek en de levensgebieden in kaart zijn gebracht.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de mensen in de Achterhoek vooral last hebben van angst, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning op de levensgebieden huishouden, zelfvertrouwen, praten over wat ze hebben meegemaakt, hulp bij verdriet of tegenslag, omgaan met onverwachte situaties, gevoelens van eenzaamheid, beheren van financiën en beheren van geld. Dit is samen de zorgbehoefte in de Achterhoek. In het onderzoek wordt aanbevolen om als organisatie meer aandacht te besteden aan de werkwijze als het gaat om angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, om de cliënten nog beter te kunnen helpen.
Als het gaat om de dienstverlening komt naar voren dat het soort methodiek die een zorginstantie gebruikt niet uitmaakt, als het maar aansluit bij de cliënt. Wel komt zelfmanagement voor in alle methodieken die effectief zijn gebleken. De zorgmodule zelfmanagement 1.0 kan een goede toevoeging zijn voor ARBE om de kennis op het gebied van zelfmanagement te vergroten. Deze module wordt aanbevolen aan ARBE om iets mee te gaan doen.
Een kanttekening bij het onderzoek was dat het onderzoek over de cliënten ging, maar dat de hulpverleners ondervraagd zijn, waardoor het onderzoek minder valide is. Een andere kanttekening bij het onderzoek waren de vragenlijsten die gebruikt zijn om de informatie te verzamelen. Deze vragenlijsten zijn samengesteld met behulp van bestaande vragenlijsten, maar waar dingen zijn uitgehaald en toegevoegd waardoor de betrouwbaarheid iets is verminderd, maar de inhoudsvaliditeit is verhoogd. Ook zijn er niet uit elke gemeente WMO-consulenten bereid geweest om mee te werken, waardoor er uit de ene gemeente wel voldoende respons is en vanuit een andere gemeente niet. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoek.Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk