De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Faseconstructen van de dynamische cyclus bij studenten

Exploratief onderzoek naar een fasemonitor

Faseconstructen van de dynamische cyclus bij studenten

Exploratief onderzoek naar een fasemonitor

Samenvatting

De theorie van de dynamische cyclus is een manier om een moment in de tijd te beschouwen, waarin men ervan uitgaat dat een persoon constant verandert. Ook voor studenten zou dit een goede manier zijn om naar hun studie te kijken, want studenten in verschillende fasen zouden verschillend reageren. Een vragenlijst die deze fasen bij studenten uitvraagt zou gebruikt kunnen worden bij studieloopbaanbegeleiding. Daardoor dient er een fasemonitor voor studenten opgesteld te worden. Hiervoor moeten er constructen bepaald worden die van belang zijn voor deze doelgroep. De onderzoeksvraag luidt: 'Uit welke constructen bestaan de fasen van een fasemonitor voor het meten van de dynamische cyclus bij studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie? '. Vanuit de theorie komen de constructen van de groeifase naar voren als: oriënteren, aanpassen, informatie opnemen en begrijpen. De constructen van de stabilisatiefase zijn volgens de theorie: koppelen van informatie, toepassen, verdiepen en vertrouwen in eigen competentie. De routinefase bestaat volgens de theorie uit de constructen: gewoonten, inflexibiliteit en weinig moeite. Bij de hernieuwde keuzefase zijn de constructen volgens de theorie: verandering, oriënteren op de keuze en keuze maken. Er is in dit onderzoek een vragenlijst opgesteld aan de hand van theorie die aansluit op de nog schaars bestaande kennis over de dynamische cyclus, gespecificeerd op studenten. In deze vragenlijst worden de fasen van de dynamische cyclus opgedeeld in 14 constructen. Deze vragenlijst is uitgezet onder studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie. Uit het onderzoek blijkt dat de constructen anders verdeeld zijn dan aanvankelijk gedacht. De constructen van de groeifase blijken als volgt te zijn: oriënteren, aanpassen, informatie opnemen en koppelen van informatie. De constructen van de stabilisatiefase zijn: toepassen, vertrouwen in eigen competenties en oriënteren op het maken van een keuze. De routinefase bestaat uit de constructen: gewoonten, weinig moeite, vertrouwen in eigen competentie en koppelen van informatie. Bij de hernieuwde keuzefase zijn de constructen: verandering, keuze maken en verdiepen. Het onderzoek heeft daarbij wel een aantal aandachtspunten, voornamelijk dat de vragenlijst als onprettig is ervaren door de studenten waardoor de resultaten minder betrouwbaar zijn. In vervolgonderzoek dient er nader gekeken te worden naar de literatuur en er dient gebruik te worden gemaakt van een aangepaste vragenlijst. Deze vragenlijst moet zowel korter zijn voor de bruikbaarheid en moet verbeterde vragen bevatten.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2019-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk