De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op kamers in Apeldoorn

Huisvesting voor jongeren in Apeldoorn

Op kamers in Apeldoorn

Huisvesting voor jongeren in Apeldoorn

Samenvatting

De opdrachtgever van dit afstudeeronderzoek is het Jongeren Informatie Punt (JIP) in Apeldoorn. JIP Apeldoorn valt onder Iriszorg en geeft informatie, advies en voorlichting aan jongeren tussen de 12 en 25 jaar. Ook kunnen hun ouders, verzorgers en mensen die beroepsmatig met jongeren werken bij JIP Apeldoorn terecht. Daarnaast doet het JIP ook aan belangenbehartiging, consultatie en preventie. Het Jongeren Informatie Punt heeft geconstateerd dat veel jongeren komen met vragen over huisvesting en vond het belangrijk dat hier onderzoek naar werd gedaan. Dit is dan ook het onderwerp van dit afstudeeronderzoek met als hoofdvraag:
 
“Zijn er mogelijkheden zodat jongeren in de gemeente Apeldoorn makkelijker aan een betaalbare kamer komen en welke rol kan het JIP hierin spelen?”
 
Jongeren komen moeilijk aan een kamer. Het vinden van een nette en betaalbare kamer is lastig. Dit onderzoek is gedaan met als doel dat het JIP zicht krijgt op de kamermarkt voor jongeren in Apeldoorn, om zo de belangen van de jongeren op het gebied van huisvesting te kunnen behartigen.
 
Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag van dit onderzoek zijn er interviews gedaan met woningcorporaties, bemiddelingsbureaus en een particuliere verhuurder. Ook zijn er interviews gedaan met de gemeente Apeldoorn en voor vergelijking met twee andere gemeentes, namelijk Amsterdam en Amersfoort. Jongeren zijn gevraagd mee te werken aan een enquête. Naast deze onderzoeksmethoden, is er ook gebruikgemaakt van literatuuronderzoek en deskresearch.
 
Uit de enquêtes is gebleken dat veel jongeren tussen de 17 en 19 jaar aangeven niet op zichzelf te wonen in Apeldoorn en dat ook nog niet willen. In totaal woont 35% van de respondenten niet op zichzelf en wil dat ook nog niet. De grootste groep kamerzoekenden is 20 jaar en de grootste groep jongeren die op zichzelf woont in Apeldoorn is 22 jaar. De meeste jongeren zijn kamerzoekend of op zichzelf wonend in Apeldoorn, omdat zij altijd al in Apeldoorn hebben gewoond of een opleiding volgen in Apeldoorn.
 
Opvallend is dat jongeren die kamerzoekend zijn of op kamers wonen het zoeken en vinden van een kamer over het algemeen als moeilijk ervaren. Het blijkt lastig om een geschikte kamer te vinden die betaalbaar is en ook aan de verwachtingen van grootte voldoet. Jongeren zien graag dat er meer, grotere en betaalbare kamers komen. Jongeren geven aan dat er meer informatie en hulp moet komen voor jongeren op het gebied van zoeken en vinden van huisvesting. De meeste respondenten vonden binnen 4 maanden woonruimte. Deze woonruimte is het vaakst gevonden via een particuliere verhuurder. De gemiddelde huurprijs ligt tussen de € 300 en € 450 per maand.
 
De bemiddelingsbureaus geven over het algemeen aan dat jongeren een belangrijke doelgroep zijn. Zij verhuren veel van hun woonruimte aan jongeren. Bemiddelingsbureaus hebben vrijwel altijd direct aanbod. Zij vragen allemaal bemiddelingskosten van 1 maand huur + 21% BTW. Eén van de bemiddelingsbureaus heeft voor studenten een korting op de bemiddelingskosten, namelijk een vast bedrag van € 220 + 21% BTW.
Opvallend is dat De Goede Woning aangeeft blij te zijn als er een kandidaat is voor een studentenkamer. Zij schijnen de kamers moeilijk te verhuren.
De gemeente Apeldoorn heeft niet iets specifiek voor jongerenhuisvesting geregeld. De organisatie van het huisvesten van en kamerverhuur aan jongeren ligt bij de verschillende woningcorporaties in Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn houdt zich niet bezig met bemiddelingsbureaus, omdat deze bureaus zich bevinden op de vrije markt. De gemeente Amersfoort heeft ook geen bemoeienis met bemiddelingsbureaus. Zij geven aan dat het gaat om marktwerking. Amersfoort heeft een subsidieregeling getroffen voor jongeren- en studentenhuisvesting, om het corporaties

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
Datum2013-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk