De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Value Networking

Het in kaart brengen van het Value Network van Enigma Business Professionals

Value Networking

Het in kaart brengen van het Value Network van Enigma Business Professionals

Samenvatting

Enigma Business Professionals (EBP) is een dienstverlenende organisatie op het gebied van HR. Het bedrijf is de afgelopen jaren organisatorisch gegroeid en dit heeft met zich meegebracht dat de organisatie een keuze moet maken hoe zij de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf vorm gaat geven. De werkwijze van EBP is gebaseerd op het vertrouwen op een breed netwerk, waarbij veel kennis bij de zelfstandige professional aanwezig is. Om een netwerk te creëren met verschillende partners die gezamenlijk werken aan waardecreatie, is het noodzakelijk te weten hoe het huidige netwerk eruit ziet.
Dit onderzoek levert een bijdrage aan inzicht in de rol en positie in het voor EBP relevante netwerk, dit door het maken van een beschrijving van het value network en de daarvan afgeleide visualisatie. Een value network is een netwerk met stakeholders, die samen aan één doel werken, namelijk waardecreatie voor zichzelf en voor het netwerk, door het uitwisselen van materiële en immateriële transacties. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan EBP haar eigen positie binnen het netwerk bepalen en hierbij het value network als tool gebruiken voor de invulling en herformulering van een nieuw verdienmodel. De afgeleide onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de kenmerken van het value network van Enigma Business Professionals en op welke wijze is dit netwerk weer te geven?”
Met behulp van een kwalitatief onderzoek, literatuurstudie, open interviews, open discussies en workshops met de directie van EBP zijn de kenmerken van het value network van EBP in kaart gebracht. Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat EBP een value network heeft bestaande uit zes rollen en zestien deelnemers. Het aantal materiële transacties in het value network is 27 en het totaal aantal immateriële transacties is 21. Uit de interviews met twee externe relaties van EBP, kwam naar voren dat EBP een juiste beschrijving geeft van de relatie die EBP heeft met haar externe relaties.
Het advies voor EBP is een communicatietraject te starten, waarbij EBP de value network kaart in een groot formaat ophangt op een prominente plek binnen de organisatie. EBP zal de transacties in de kaart moeten kwantificeren en bijhouden. De value network kaart kan besproken worden tijdens werkoverleggen. Zodoende kan iedere werknemer zien wat er binnen het netwerk gebeurt en zien hoe het eigen handelen daar een positieve invloed op kan uitoefenen.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingBedrijfseconomie
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk