De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jong maar niet ontspannen

Het stimuleren van ontspanning (onder jongvolwassenen) aan de hand van een nieuw innovatief product.

Jong maar niet ontspannen

Het stimuleren van ontspanning (onder jongvolwassenen) aan de hand van een nieuw innovatief product.

Samenvatting

Volgens recente nieuwsberichten en uit eigen ervaring lijkt een toenemend aantal jongvolwassenen last te hebben van stress met overspanningsverschijnselen als gevolg. Dit document gaat dieper in op dit onderwerp en onderzoekt de omvang van deze situatie. Om dit probleem tegen te gaan is het noodzakelijk dat mensen meer aandacht besteden aan het balanceren van stress met ontspanning en dat men een hulpmiddel in handen krijgt waarmee zij ontspanning kunnen stimuleren.
 
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of technologie kan bijdragen aan een ontspanner bestaan en of het de rol van coaches/psychologen op dit gebied in mindere mate kan adopteren, Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld:
 
Op welke manier en in welke vorm kan technologie ontspanning bij jongvolwassenen stimuleren?
 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en de onderliggende deelvragen is een literatuuronderzoek uitgevoerd, zijn verschillende experts benadert en is de doelgroep geïnterviewd naar hun bevindingen rondom stress en ontspanning. Uit deze onderzoeken (die staan uitgewerkt in het theoretisch kader) is gebleken dat het prikkelen van de zintuigen veel effect kan hebben op de gemoedstoestand van een persoon en dat hier mogelijk ontspanning mee kan worden gestimuleerd. Ook wordt duidelijk dat we niet te veel werken, maar vooral te weinig opladen en dat dit opladen in onze eigen persoonlijke leefomgeving (thuis) moet plaatsvinden.
 
Aan de hand van een experiment waarbij de zintuigen worden geprikkeld is getest of dit in de praktijk ook zo werkt. Hierbij geven de proefpersonen aan dat zij zich zowel tijdens als na de rustgevende stimulans ontspanner dan daarvoor voelen. Dit wordt (enigszins, niet-wetenschappelijk) ook duidelijk aan de hand van de uitgevoerde hartslagmetingen.
 
Vanuit deze resultaten is een product ontwikkeld waarmee ontspanning in eigen huis kan worden gestimuleerd. Het product voorziet de leefomgeving van zijn/haar gebruiker van een rustgevende atmosfeer, biedt verschillende ontspannende oefeningen aan en geeft inzicht in je progressie (voldaan aan doel, ja/nee). Uit de testfase met het product (fysiek/app) is gebleken dat deze daadwerkelijk een positief effect op de gemoedstoestand van mensen heeft en daarmee ontspanning lijkt te stimuleren. 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingCreative Media and Game Technologies
Datum2020-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk