De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar zelfsturende teams

Op welke wijze kan Asito regio Oost voorwaarden creëren opdat zelfsturende teams een succesvolle pilot kunnen draaien?

Onderzoek naar zelfsturende teams

Op welke wijze kan Asito regio Oost voorwaarden creëren opdat zelfsturende teams een succesvolle pilot kunnen draaien?

Samenvatting

Dit onderzoek betreft een vervolgonderzoek waarbij er is onderzocht hoe de voorwaarden voor zelfsturende teams gecreëerd kunnen worden binnen Asito regio Oost. Volgens Marc Cornelese, personeelsmanager van Asito regio Oost en tevens opdrachtgever van dit onderzoek, krijgen zelfsturende teams steeds meer aandacht. Voor veel organisaties is het dé oplossing voor de veranderende markteisen, toenemende concurrentiedruk en de roep om flexibiliteit. Zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn voor (een deel van) de productie of dienstverlening, zouden leiden tot meer flexibele organisaties. Bovendien resulteert het tot meer tevreden en gemotiveerde medewerkers. Op basis van deze ontwikkelingen heeft Asito in 2012 een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek ging over de mogelijke effecten die zelfsturende teams kunnen hebben en of Asito Gelderland de mogelijkheid had om ze in te voeren. Daaruit is gebleken dat het invoeren van zelfsturende teams wel degelijk positieve effecten kunnen hebben voor Asito Gelderland. Daarnaast was het duidelijk geworden dat er binnen Asito nog lang niet aan alle voorwaarden die gelden voor het invoeren van zelfsturende teams wordt voldaan. Dit onderzoeksrapport wordt voortgezet binnen Asito regio Oost, daarbij werden de resultaten en het advies uit eerder onderzoek meegenomen. De managementvraag luidt dan ook: Op welke wijze kan Asito regio Oost voorwaarden creëren opdat zelfsturende teams een succesvolle pilot kunnen draaien? 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingFacility Management
Datum2014-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk