De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Erfgoed GIS Gemeente Zutphen

Erfgoed GIS Gemeente Zutphen

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Erfgoedportalproject, in opdracht van de archeologische dienst van de gemeente Zutphen. Het doel van dit project is het beschikbaar maken van het culturele erfgoed van de stad Zutphen aan bewoners en andere belangstellenden. Één van de beoogde onderdelen van het portal is een erfgoed-GIS (Geografisch Informatie Systeem). Een GIS is een systeem waarin data gekoppeld zijn aan een ruimtelijke weergave, bijvoorbeeld een kaart. Het erfgoed GIS koppelt bouwkundige, historische en archeologische gegevens aan de Kadastrale kaart van Zutphen uit 1832. Het archeologische en bouwkundige deel bestaat uit onderzoeksrapporten. Het historische deel wordt vertegenwoordigd door het Historisch Kadaster, in oorsprong afkomstig van het Regionaal Archief Zutphen. Deze gegevens betreffen vrijwel uitsluitend de historische binnenstad van Zutphen.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een GIS model waarin al deze gegevens op te vragen en weer te geven zijn. Om dit doel te bereiken is in de eerste plaats een vooronderzoek uitgevoerd, waarbij geprobeerd is vast te stellen of het Historisch Kadaster, in de huidige vorm, recht doet aan de oorspronkelijke bronnen. Vervolgens is een database ontworpen waarin de aangeleverde gegevens opgeslagen kunnen worden. Bij het ontwerpen van de database is de databasenormalisatie techniek toegepast. Deze techniek structureert de aanwezige gegevens in vier stappen. Deze stappen worden ook wel vormen genoemd, te beginnen bij de nulde normaalvorm. De database is genormaliseerd tot de derde normaalvorm. In bepaalde gevallen is echter afgeweken van de gebruikte methode wanneer er, bijvoorbeeld door een gebrek aan aanvullende gegevens, een stap niet correct uitgevoerd kon worden. Deze database is in MapInfo gekoppeld aan een digitale versie van de Kadastrale kaart uit 1832. Het model is voorzien van de gegevens uit de dataset die afkomstig zijn van percelen aan de Lange Hofstraat.
Het onderzoek toont aan dat het mogelijk is de gewenste datasets te verenigen in één enkel systeem. Hierbij dient wel de opmerking geplaatst te worden dat de twijfelachtige integriteit van het Historisch Kadaster de bruikbaarheid van het systeem vermindert. Voordat het systeem ingezet wordt voor intern gebruik, maar ook zeker voordat deze gegevens verstrekt worden aan het publiek, zal de dataset geverifieerd moeten worden. Het alternatief is dat een ieder die het systeem gebruikt op de hoogte moet zijn van deze problemen. Echter, wanneer deze problemen verholpen zijn zal de gemeente beschikken over een systeem waar een veelvoud aan analyses op los gelaten kan worden.

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingArcheologie
Datum2019-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk