De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

fysieke vestigingsfactoren

fysieke vestigingsfactoren

fysieke vestigingsfactoren

fysieke vestigingsfactoren

Samenvatting

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel gevestigd te Zwolle doet al sinds 2009 onderzoek naar kantoorlocatiesin Overijssel (HMO, 2015). De HMO heeft zich recentelijk aangesloten bij het lectoraat Ontwikkeling Werklocaties van Saxion (HMO, 2015). Het doel van de HMO is om private investeringen in herstructurering te vergroten. Het resultaat van deze investeringen zal leiden tot efficiënt ruimtegebruik, een daling van de leegstand in kantoorlocaties en waardegroei. (HMO, 2015). Om transformatie en herontwikkeling succesvol te maken in het van belang dat onderzoek wordt gedaan naar de verschillende aspecten die hiermee gepaard gaan. Diverse fysieke vestigingsfactoren kunnen zowel een positieve, als negatieve invloed hebben op transformatie en herontwikkeling van kantoorlocaties. Een onderzoek naar de fysieke vestigingsfactoren voor de ontwikkeling van kantoorlocatiesin Nederland zal inzicht bieden in een checklist die de HMO kan gebruiken voor de transformatie en herontwikkeling van kantoorlocaties. Dit onderzoek zal antwoord geven op de volgende probleemstelling: “Welke checklist kan worden opgesteld op basis van de fysieke vestigingsfactoren voor de ontwikkeling van kantoorlocatiesin Nederland?”. In Nederland zijn zes verschillende typen kantoorlocatieste onderscheiden. Een hoofdonderverdeling kan worden gemaakt in grootstedelijke locaties en suburbane locaties. Grootstedelijke locaties bevinden zich tussen het centrum en de ringwegen van een stad. Binnen dit segment zijn vier verschillenden typen kantoorlocatieste onderscheiden: centraalstation locaties, centrummilieu locaties, ring multifunctionele locaties en ring monofunctionele locaties. Suburbane Locaties bevinden zich buiten de ringwegen van een stad. Binnen dit segmentzijn op twee typen kantoorlocatieste onderscheiden:suburbaan station- en centrummilieu en suburbaan monofunctioneel. Fysieke vestigingsfactoren kunnen worden onderverdeeld in object- en locatiegebonden vestigingsfactoren. De VROM heeft een aantal kwaliteitseisen die gekoppeld kunnen worden aan fysieke vestigingsfactoren.De culturele identiteit en de ecologische duurzaamheid kunnen worden gekoppeld aan objectgebonden vestigingsfactoren.Onder de culturele identiteit van kantoorobjecten vallen de volgende vestigingsfactoren: architectuur, parkeergelegenheid en adaptief vermogen. Onder de ecologische duurzaamheid van kantoorobjecten vallen de volgende vestigingsfactoren: energieprestatienorm, duurzame installaties en domotica. Deze zes vestigingsfactoren vormen samen de object gebonden vestigingsfactoren.Op basis van de kwaliteitseisen van VROM kunnen locatiegebonden vestigingsfactoren worden gekoppeld aan de economische doelmatigheid, de ruimtelijk sociale rechtvaardigheid, de ruimtelijk culturele diversiteit en de menselijke maat van kantoorlocaties.Onder de economische doelmatigheid van kantoorlocaties vallen de volgende vestigingsfactoren: clustering, netwerken en schaalvoordelen.Onder de ruimtelijk sociale rechtvaardigheid van kantoorlocaties valt de volgende vestigingsfactor:sociale cohesie. Onder de ruimtelijk culturele diversiteit van kantoorlocaties valt de volgende vestigingsfactor: voorzieningen.Onder de menselijke maat van kantoorlocaties valt de volgende vestigingsfactor: bereikbaarheid en infrastructuur. Deze vijf vestigingsfactoren vormen samen de locatiegebonden vestigingsfactoren. De benoemde vestigingsfactoren zijn tezamen met meetbare criteria gekoppeld in een matrix. In de matrix zijn de vestigingsfactoren verdeeld in object- en locatiegebonden vestigingsfactoren. Daarnaastzijn de kwaliteitseisen van VROM aan de onderliggende factoren gekoppeld. De matrix staat gelijk aan de checklist voor fysieke vestigingsfactoren. Door bij de ontwikkeling van kantoorlocatieste voldoen aan alle gestelde criteria uit de checklist wordt een kansrijke kantoorlocatie gerealiseerd (DTZ Zadelhoff, 2012). Een kantoorlocatie is niet homogeen om deze reden is gekozen om de checklist te spec

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk