De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Knelpunten in de uitvoering van de bijzondere bijstand in de gemeente Twenterand

Knelpunten in de uitvoering van de bijzondere bijstand in de gemeente Twenterand

Samenvatting

Samenvatting
In deze afstudeerscriptie is onderzoek verricht naar de knelpunten in de uitvoering van de bijzondere bijstand. Het afstudeeronderzoek is verricht bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Twenterand. Hierbij zijn interviews verricht met consulenten en enkele sleutelfiguren van de gemeente. Door middel van een processchema is allereerst de werkelijke uitvoeringspraktijk van de consulent in kaart gebracht. De consulenten hebben aangegeven de knelpunten voornamelijk te ondervinden wanneer een aanvraag voor bijzondere bijstand inhoudelijk moet worden beoordeeld. De inhoudelijke beoordeling vindt plaats op basis van beleidsregels. De consulenten ervaren veel beleidsregels als onduidelijk, verouderd en versnipperd. In het onderzoek dat is verricht is gebleken dat de consulenten behoefte hebben aan meer houvast bij het behandelen van de aanvragen. Echter, de bijzondere bijstand gaat uit van het maatwerkprincipe, waardoor de voorwaarden niet in vaste stappenplannen kunnen worden gegoten. Het is wel belangrijk dat de consulenten met duidelijke beleidsregels kunnen werken. Bij de gemeente Twenterand maken consulenten daarom naast de richtlijnen van het handboek van Schulink tevens gebruik van de beleidsregels uit het beleidsplan Abw 2003 en de leidraad Enschede. De beleidsregels uit het beleidsplan Abw 2003 en de leidraad Enschede zijn opgenomen in het handboek van Schulink. De consulenten vinden het lastig de juiste beleidsregels toe te passen. Daarom zullen de consulenten moeten worden geïnstrueerd hoe ze met het handboek om moeten gaan. Dit zal niet het enige zijn. De consulenten moeten ook geïnstrueerd worden over wat de verhouding is tussen de richtlijnen uit Schulink en de overige bronnen ( Beleidsplan Abw 2003 en Leidraad Enschede). In het afstudeeronderzoek wordt verder voorgesteld dat er nader onderzoek komt naar onduidelijkheden van beleidsregels in kostensoorten. Dit nader onderzoek behelst het selecteren door de consulenten van de 25 meest onduidelijke kostensoorten. In onderlinge werkoverleggen worden aan aanvragen met betrekking tot deze onduidelijke kostensoorten extra aandacht besteed. Eventuele resterende onduidelijkheden moeten vervolgens worden teruggekoppeld aan de afdeling Beleid, waarna de nodige vervolgstappen kunnen worden gezet.
In deze afstudeerscriptie is tevens onderzoek gedaan naar enkele beleidsuitgangspunten die de gemeente Twenterand heeft geformuleerd voor haar bijzondere bijstandsbeleid. Daarbij is onderzocht in welke mate de beleidsuitgangspunten in de praktijk tot uitdrukking komen. Uit het onderzoek is gebleken dat de beleidsuitgangspunten met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid (voorliggende voorziening), pro-activiteit en de noodzakelijke kosten speciaal aandacht verdienen. De eigen verantwoordelijkheid komt met betrekking tot een aantal kostensoorten niet goed tot uitdrukking. Verder kan de pro-activiteit met betrekking tot het aanbieden van voorzieningen aan minima worden vergroot. De formulering van het beleidsuitgangspunt omtrent de noodzakelijke kosten dient ten slotte te worden gewijzigd, omdat deze in de huidige vorm in strijd is met de wet.

Toon meer
OrganisatieSaxion
AfdelingAcademie Bestuur & Recht
PartnersGemeente Twenterand
Jaar2011
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk