De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LEARNING ON STAGE

Onderzoek naar het maakproces en de leerervaringen van jongeren en makers werkend vanuit eigen materiaal bij DOX theater-, dans- en muziekateliers

Rechten:

LEARNING ON STAGE

Onderzoek naar het maakproces en de leerervaringen van jongeren en makers werkend vanuit eigen materiaal bij DOX theater-, dans- en muziekateliers

Rechten:

Samenvatting

LEARNING ON STAGE is een kwalitatief beschrijvend multiple case onderzoek naar aanleiding van de onderzoeksvraag: Hoe verloopt het maakproces bij DOX Theater-, Dans- en Muziekateliers, gestart vanuit materiaal van jongeren en wat zijn leerervaringen van jongeren en makers bij deze manier van werken?
We hebben hiervoor twee ateliers bij DOX onderzocht, waarbij de jongeren en de makers de respondenten waren. De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen via methodetriangulatie; interviews van jongeren en makers en observaties tijdens repetities. Hoewel de makers van de beide ateliers in eerste instantie allebei vanuit eigen materiaal van jongeren zouden werken, bleek er uiteindelijk toch een verschil in de werkwijze van beide makers. Eén van de makers besloot vanuit vaste tekst te gaan werken, terwijl de ander tot het einde met eigen materiaal van jongeren is blijven werken.
Het uitgangspunt van dit onderzoek is de leefwereld en kunstbeleving van de jongeren enerzijds en de actuele kunsten, het werken met professionele kunstenaars anderzijds. Hiermee sluit dit onderzoek aan bij authentieke– en altermoderne kunsteducatie. Het interculturele aspect, het procesgericht en leerlinggestuurd werken als didactische uitgangspunten van authentieke en altermoderne kunsteducatie zijn terug te vinden binnen het verloop van het maakproces en leveren de jongeren diverse leerervaringen op zoals: leren van elkaar en nieuwe disciplines, het ontwikkelen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De makers zien het belang in van het stapsgewijs begeleiden van het groepsdynamisch proces. Een ander belangrijk leerpunt is: Het geven van inzicht in het maakproces voor de jongeren voor ontwikkelen van eigen materiaal. Dit inzicht wordt verkregen door middel van gezamenlijke reflectie. Deze leerervaring gold voornamelijk voor de maker die vanuit eigen materiaal is blijven werken. In de rol van coach stimuleert de maker de creativiteit en het kunstenaarschap van de jongeren. Het interdisciplinair samenwerken geeft de makers verruiming en verdieping van hun artistieke werk.
De aanbeveling naar het werkveld is om passende werkvormen te ontwikkelen voor het werken met eigen materiaal van de jongeren. Dat betekent ook dat er ook naar een balans moet worden gezocht tussen ondersteuning en/of sturing en vrijheid in de taak.
Het is belangrijk dat er vervolgonderzoek plaatsvindt binnen het terrein van theater- en danseducatie. Ons advies is om een ontwerponderzoek te verrichten waarbij het inzetten van eigen materiaal uitgangspunt van het onderzoek is. Het interculturele aspect verdient daarbinnen aandacht.

Toon meer
OrganisatieAmsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
OpleidingMaster Kunsteducatie
AfdelingBreitner Academie
Datum2016-06-10
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk