De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik werk bij Rentree en ik wil...

Een onderzoek naar de behoeften van de medewerkers van Rentree ten aanzien van de begeleiding van (mogelijk) licht verstandelijk beperkten binnen het traject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik werk bij Rentree en ik wil...

Een onderzoek naar de behoeften van de medewerkers van Rentree ten aanzien van de begeleiding van (mogelijk) licht verstandelijk beperkten binnen het traject

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoekrapport is tot stand gekomen vanwege een probleem dat bij Rentree door de medewerkers wordt ervaren. De medewerkers hebben van een aantal cliënten het vermoeden dat zij licht verstandelijk beperkt zijn. Zij vonden het daarbij moeilijk om de begeleiding vorm te geven aan de doelgroep vanwege onder andere de kaders die er liggen vanuit de verschillende financieringsstromen waaronder cliënten verblijven.
Doordat de begeleiding aan (mogelijk) licht verstandelijk beperkten als een probleem werd ervaren door de medewerkers van Rentree, is naar aanleiding hiervan een onderzoeksvraag opgesteld. De onderzoeksvraag die binnen dit rapport centraal staat luidt dan ook als volgt: ‘Wat zijn de behoeften van de medewerkers van Rentree ten aanzien van de begeleiding voor cliënten, waarbij het vermoeden bestaat dat zij een licht verstandelijke beperking hebben, binnen het traject dat Rentree biedt?’
Vanwege het gegeven dat de begeleiding van de (mogelijk) licht verstandelijk beperkten binnen het traject door de medewerkers als moeilijk werd ervaren, is hier literatuurstudie naar gedaan. Uit deze studie is gebleken dat het oplossingsgericht werken goed aansluit bij licht verstandelijk beperkten. Tevens werd duidelijk dat het van belang is om de communicatie, houding en bejegening aan te laten sluiten op de doelgroep. Op deze manier is een hulpverlener, volgens de literatuur, in staat om passende begeleiding te bieden aan de doelgroep. Verder betreft het een doelgroep die gepaard kan gaan met bijkomende problematieken. Met de bijkomende problematieken wordt de gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek (antisociale persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie, stemmingsstoornis, angststoornis en obsessief-compulsieve stoornis) en verslavingsproblematiek bedoeld.
Naast de literatuurstudie is in het onderzoeksrapport ook gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews met zes medewerkers van de organisatie en is er gebruik gemaakt van de informatie uit het proefinterview. Allereerst is om helderheid gevraagd aan de medewerkers over de huidige begeleiding aan de doelgroep. Wat hierin sterk naar voren is gekomen, is dat de respondenten verschillend zijn in hun manier van begeleiding en er hierdoor geen eenduidige begeleidingswijze aanwezig is. Echter is wel te stellen dat zij, ondanks dat ze de begeleiding anders vorm geven, wel allen aansluiting hebben gevonden in de manier van hulpverlenen zoals deze ook in de literatuur staat beschreven. Ook herkent iedere respondent een bijkomende problematiek terug bij de cliënten waarvan zij het vermoeden hebben dat deze licht verstandelijk beperkt zijn, alleen lukt het meer dan de helft niet om concreet te kunnen beschrijven wat zij aan begeleiding bieden gericht op deze problematieken. Uiteindelijk blijkt dan ook, bij het onderzoeken van de individuele behoeften, dat de wens bestaat binnen Rentree voor meer kennis. Vrijwel alle respondenten geven aan zowel meer kennis te willen verkrijgen over de licht verstandelijke beperking zelf als de bijkomende problematieken. Naast deze behoefte wordt ook een eenduidige begeleidingslijn als belangrijk gezien en blijkt dat de medewerkers dit willen realiseren door het hebben van besprekingen, zowel intern als met gespecialiseerde externe organisaties. Tot slot hebben de medewerkers de behoefte om aanpassingen te doen binnen het traject, ten aanzien van de dagbesteding en op het gebied van wonen, om op die manier de begeleiding beter aan te kunnen laten sluiten bij de (mogelijk) licht verstandelijk beperkten die een traject volgen bij Rentree.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Datum2016-06-10
TypeBachelorscriptie
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk