De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van transities naar fundamentele verandering in het sociale domein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van transities naar fundamentele verandering in het sociale domein

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

WMO, Jeugdzorg en AWBZ, arbeidsparti-cipatie, het hele sociale domein, het moet allemaal anders. Goedkoper, doelmatiger en integraler. Verschuivingen van taken, ver-antwoordelijkheden en geld – transities, moeten een antwoord geven op de huidige problemen zoals versnippering, langs elkaar heen werken, kosten, wachtlijsten, door-verwijzingen en stapeling van intakes. Één gezin, één plan is het adagium. Het idee achter de transities is dat de gemeente dichter bij de burger staat en als zodanig goed in staat is om de behoeften van de lokale gemeenschap te begrijpen en er antwoord op te geven. Bovendien kan zo het ‘sociale kapitaal’, de eigen kracht van mensen voor signalering en hulp beter benut worden en moet de rol van de (lokale) overheid verschuiven van dicteren naar faciliteren van het sociale domein.

OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingExpertisecentrum Sustainable Business
LectoraatLectoraat Sustainable Working and Organising
Jaar2013
TypeAndersoortig materiaal
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk