De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Periodieke herkeuring van drukapparatuur in de procesindustrie

Een afstudeerverslag over onderzoek naar en voorbereiding van de periodieke herkeuring van drukapparatuur bij SITA ReEnergy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Periodieke herkeuring van drukapparatuur in de procesindustrie

Een afstudeerverslag over onderzoek naar en voorbereiding van de periodieke herkeuring van drukapparatuur bij SITA ReEnergy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de bedrijfsvoering van de SITA ReEnergy afvalenergiecentrale (vanaf heden: SRE) wordt een groot aantal onder druk staande installaties en systemen gebruikt, die volgens het Warenwetbesluit Drukapparatuur verplicht periodiek geïnspecteerd en herkeurd te worden om nog operationeel te mogen blijven. De verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan ligt bij de gebruiker van de drukapparatuur. De eerste verplichte herkeuring van drukapparatuur moet in 2013 plaatsvinden tijdens de jaarlijkse onderhoudsstop in juni. Omdat SRE dit niet eerder heeft gedaan hebben ze een adviesrapport laten opstellen door een extern bedrijf, waarin een inventarisatie is opgenomen van de keuringsplichtige drukapparatuur binnen SRE en de benodigde inspectiewerkzaamheden om ze volgens de regelgeving periodiek te herkeuren. Met behulp van deze informatie zal de herkeuring van de keuringsplichtige drukapparatuur voorbereid en tot uitvoering gebracht worden, voor de onderhoudsstop in 2013 en alle jaren daarna. Om dit te bewerkstelligen is het adviesrapport bestudeerd en is naar interne gegevens over de drukapparatuur en de werking gezocht. Ook is onderzoek gedaan naar het Warenwetbesluit Drukapparatuur en de mogelijke inspectiemethodes om de apparatuur te herkeuren.
In de maanden voorafgaande aan de geplande onderhoudsstop in juni 2013 zijn alle verplichte inspectiewerkzaamheden voor 2013 uitgewerkt en voorbereid. Een groot gedeelte van deze werkzaamheden worden periodiek met een interval van 2, 4 of 6 jaar in de toekomst opnieuw uitgevoerd. Ook een aantal inspectiewerkzaamheden voor herkeuringen in 2014 en later, zijn uitgewerkt en voorbereid. In het multifunctioneel digitaal onderhoudsmanagement systeem ApiPro zijn werkorders voor de werkzaamheden aangemaakt en voorzien van werkinstructies. Omdat er veel inspecties voorbereid moesten worden in een beperkte tijd, zijn niet alle inspecties uit het adviesrapport voorbereid.
Er is tevens een uitgebreide beschrijving gemaakt van aparte deelsystemen van het primaire bedrijfsproces en de keuringsplichtige drukapparatuur binnen SRE. Hierin zijn de werking en de functie van de deelsystemen toegelicht. Ten slotte is er een Taak Risico Analyse uitgevoerd van een risicovolle hydrostatische persproef op de boiler. Dit is één van de inspectiewerkzaamheden om de boiler te herkeuren in 2013. Daarvoor is een risicoanalyse uitgevoerd volgens de Fine & Kinney methode, waaruit een aantal beheersmaatregelen naar voren zijn gekomen. Deze beheersmaatregelen zijn samengevat in een veiligheidsdocument. Met het veiligheidsdocument, in combinatie met de opgestelde werkinstructie van de persproef, kan de hydrostatische persproef veilig worden uitgevoerd.
Na uitvoer van de opdracht zijn dit de belangrijkste aanbevelingen:
- De verplichte inspectiewerkzaamheden die niet aan bod zijn gekomen om uitgewerkt en voorbereid te worden, dienen alsnog volgens een gelijke methode te worden voorbereid en ingepland in aanloop naar de onderhoudsstop van 2014.
- Stel voor de zorgplichtige drukapparatuur een archiefmap op waarin alle onderhoudswerkzaamheden, inspecties, reparaties, waarnemingen en defecten worden bijgehouden. Zodoende wordt onderhoudshistorie van de apparatuur opgebouwd waar toekomstig onderhoud mee kan worden aangestuurd. Daarnaast kan SITA, met het oog op zorgplicht, richting de AKI aantonen dat de drukapparatuur voldoende onderhouden is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnersSITA ReEnergy
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk