De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De raad voor de kinderbescherming. Onderzoek naar de tevredenheid van clienten en de manier waarop tevredenheid verhoogd kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De raad voor de kinderbescherming. Onderzoek naar de tevredenheid van clienten en de manier waarop tevredenheid verhoogd kan worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het rapport wat voor u ligt worden de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek, wat is uitgevoerd bij de Raad voor de Kinderbescherming in jeugdzorgregio ’s-Hertogenbosch, weergegeven. De Raad voor de Kinderbescherming is een landelijke uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie met de kerntaak op te komen voor de belangen van kinderen waarbij het recht op een veilige ontwikkeling en uitgroei naar zelfstandigheid ernstig wordt bedreigd. Zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind beschrijft, hebben kinderen het recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling evenals de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Wanneer het ouders niet lukt om dit te realiseren en het kind daardoor ernstig wordt bedreigd, is het de taak van de Raad voor de Kinderbescherming om onafhankelijk onderzoek te doen. Aan de hand van dit onderzoek kan de Raad voor de Kinderbescherming om maatregelen vragen die de rechten van het kind borgen (www.kinderbescherming.nl). Tot de doelgroep van de Raad voor de Kinderbescherming behoren dan ook ouders en minderjarige kinderen binnen het terrein Gezag en Omgang na scheiding.

De Raad voor de Kinderbescherming is een lerende organisatie en verbetert de kwaliteit van de dienstverlening continu. Waar mogelijk gebeurt dit ook op basis van cliënttevredenheidsonderzoeken, de landelijke cliëntenraad of vanuit vormen van cliëntenparticipatie (Raad voor de Kinderbescherming, 2016). Door een onafhankelijk onderzoeksbureau worden dan ook regelmatig landelijke cliënttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Echter kent het landelijke tevredenheidsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een lage respons en weinig detailinformatie op teamniveau. Hierdoor is er onvoldoende gedetailleerde informatie om huidige cliënttevredenheid in kaart te brengen evenals de manier waarop de cliënttevredenheid verhoogd kan worden. Met dit onderzoek wordt dan ook beoogd om inzicht te krijgen in de mate van tevredenheid van cliënten binnen Gezag en Omgang na scheiding op uitgevoerde raadsonderzoeken. Hierdoor krijgen raadsonderzoekers meer inzicht in de mate van tevredenheid van cliënten en de manier waarop deze cliënttevredenheid verhoogd kan worden. Dat kan leiden tot het verbeteren van de kwaliteit of het verbeteren van het professioneel handelen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt dan ook als volgt: “Wat is de mate van tevredenheid bij cliënten van de Raad voor de Kinderbescherming over het raadsonderzoek binnen Gezag en Omgang na scheiding in jeugdzorgregio ’s-Hertogenbosch, en wat kan de Raad voor de Kinderbescherming doen om de mate van tevredenheid te verhogen?”.

Aan de hand van deelvragen is het onderzoek verder uitgediept en zijn meerdere factoren onderzocht. Om antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling van dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. De eerste deelvraag van dit onderzoek is aan de hand van een literatuuronderzoek onderzocht. De inzichten uit de literatuur zijn meegenomen in het ontwikkelen van de topics voor de half-gestructureerde interviews en de digitale enquête. In het onderzoek zijn in het totaal vijftien half gestructureerde telefonische interviews afgenomen. De resultaten uit zowel het literatuuronderzoek als de half-gestructureerde interviews zijn geanalyseerd en hebben vervolgens geleid tot het beantwoorden van de centrale vraag en de belangrijkste conclusies van dit onderzoek, namelijk:
• De mate van tevredenheid wordt door cliënten beoordeeld met het cijfer 6.7. Dit is aanzienlijk hoger dan de beoordeling van voorgaand landelijk tevredenheidsonderzoek. Opvallend is ook dat er in de cijfers van respondenten uitschieters zijn;
• De mate waarin de respondent zich gehoord en serieus genomen voelt hangt nauw samen met de keuzes die in het raadsonderzoek worden genomen en de manier waarop dat gemotiveerd wordt door de raadsmedewerker;
• De manier waarop nu geëvalueerd wordt, levert onvoldoende respons op. Het is van belang dat cliënten binnen een korte termijn, na het afsluiten van het raadsonderzoek, bevraagd worden over hun tevredenheid. Verschillende respondenten geven namelijk aan dat zij zich, door de lange tijd tussen het raadsonderzoek en het huidige onderzoek, niet meer specifiek kunnen herinneren wat er al dan niet is besproken.

Aan de hand van bovenstaande conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd voor de Raad voor de Kinderbescherming, namelijk:
• Aan het einde van het raadsonderzoek op structurele wijze de tevredenheid evalueren;
• Meer tijd nemen voor het raadsonderzoek en duidelijk motiveren waarom keuzes worden gemaakt;
• Gedurende het raadsonderzoek ruimte geven aan de emoties en spanningen van ouders;
• Het systematisch bewaren van contactgegevens van cliënten in het elektronische dossier;
• Vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
PartnersRaad voor de Kinderbescherming jeugdzorgregio 's-Hertogenbosch
Datum2017-05-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk