De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dat woord hebben we niet gehad, juf!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dat woord hebben we niet gehad, juf!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Volgens de literatuur hebben leerlingen op het gebied van spellingonderwijs behoefte aan gestructureerde lessen volgens een model van directe instructie. Van leerkrachten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de verschillende spellingcategorieën en dat zij daarmee een voorbeeld voor de leerlingen zijn. Handelingen moeten hardop worden voorgedaan, de leerkracht moet de leerlingen denk- en spellingstrategieën aanreiken. Een model dat leerkrachten hierbij zou kunnen ondersteunen is het activerende directe instructiemodel.
De vraag vanuit de praktijk (basisschool Sancta Maria te Bergen op Zoom) vormde de aanleiding voor het schrijven van deze scriptie waarbij onderzocht is of leerlingen uit groep 6 baat hebben bij spellinginstructie volgens dit model.
Een belangrijk onderdeel binnen dit instructiemodel is de samenwerkingsvorm DDU (denken, delen uitwisselen). Leerlingen worden individueel aan het denken gezet en krijgen vervolgens de gelegenheid om deze kennis te delen met een partner. Literatuuronderzoek leert dat interactie een van de kernpunten van betekenisvol (spelling)onderwijs is. Leerlingen versterken hun leerstrategieën als ze samen met anderen bespreken hoe ze een spellingprobleem moeten aanpakken en oplossen. In zo'n gesprek verwoorden ze hun eigen kennis en oplossingsstrategieën en toetsen die aan die van anderen.
Een tiental instructielessen volgens het activerende directe instructiemodel hebben tot doel gehad om het aantal fouten bij dictees te laten afnemen. Door het afnemen van een voor- en nameting is getracht te toetsen of leerlingen baat hebben bij spellinginstructie volgens dit model.

Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat leerlingen uit groep 6 van basisschool Sancta Maria procentueel minder fouten maken wanneer spellinglessen volgens het activerende directe instructiemodel worden gegeven. Naast het lagere foutenpercentage is ook het percentage leerlingen dat de norm niet haalt, gedaald van 7,41% bij de voormeting naar 3,71% bij de nameting.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool Sancta Maria
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk