De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Growth from Knowledge Maps: De mogelijkheden van een kenniskaart om groei door kennis te realiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Growth from Knowledge Maps: De mogelijkheden van een kenniskaart om groei door kennis te realiseren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kennisintensieve organisaties hebben veel belang bij het efficiënt en effectief inzetten van kennis. Kwaliteit en toegankelijkheid van deze kennis zijn mede bepalend voor het onderscheidende vermogen. Dit is ook voor GfK het geval. Op de meest kennisintensieve afdeling binnen GfK Panel Services Benelux, namelijk Consumer Services, is het probleem geconstateerd, dat de aanwezige kennis nog onvoldoende wordt toegepast in de procesgang.

Dit onderzoek heeft als doelstelling een basis te definiëren, waarop GfK op zowel operationeel- als managementniveau zicht en grip ontwikkelt op de aanwezige kennis om deze enerzijds optimaal te
kunnen toepassen in de bedrijfsvoering en om anderzijds maatregelen te kunnen treffen voor kennisverbetering op korte termijn en kennisontwikkeling op langere termijn.

Om te achterhalen wat de oorzaken zijn van het niet optimaal kunnen inzetten van de aanwezige kennis en expertise is door middel van interviews en groepsdiscussies ingegaan op de probleemstelling. Geconcludeerd werd, dat kennis voldoende in voorraad is, maar onvoldoende toegankelijk. Op basis van een aanvullende literatuurstudie in combinatie met desk research zijn
verschillende theorieën tegen de huidige situatie aangehouden om een onderbouwde en passende oplossing te kunnen formuleren.

Dit heeft geresulteerd in de keuze van een flexibele dynamische kenniskaart met een geïntegreerde, geavanceerde zoekfunctie en mogelijkheden tot gecentraliseerde kennisdeling.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnersGfK
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk