De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toolkit aardig sociaal vaardig

Thuiswonende kinderen in een sociaal isolement moeten op de hoogte gebracht worden van gangbare codes en sociale omgangsvormen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Toolkit aardig sociaal vaardig

Thuiswonende kinderen in een sociaal isolement moeten op de hoogte gebracht worden van gangbare codes en sociale omgangsvormen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kinderen met een auditieve beperking, met name pubers, die niet in de internaten wonen maar dagelijks per taxi naar school gaan, hebben de kans vanwege het ontbreken van een adequate, op hen afgestemde communicatie, in een isolement te geraken. Er zijn vaak weinig communicatieve contacten en sociale interacties met leeftijdsgenoten voornamelijk als gevolg van de doofheid en daarmee gepaard gaande communicatieproblemen. Vanwege het ontbreken van een omgeving die in onvoldoende mate de Nederlandse Gebaren Taal beheerst, ontstaan veel misverstanden die leiden tot frustraties en teleurstellingen bij de persoon met een auditieve en communicatieve beperking. Een dergelijke situatie kan ertoe leiden dat een persoon met een auditieve beperking zich terugtrekt en zich niet meer richt op zijn omgeving. Dit heeft als gevolg dat een grote groep jongeren met een auditieve beperking onvoldoende op de hoogte zijn van de gangbare codes en sociale omgangsvormen, ze begeven zich vaak te weinig in het reguliere maatschappelijk verkeer en ontberen daardoor de voor horende pubers als vanzelfsprekend aangeleerde competenties. Vanuit Kentalis Compas kwam de vraag of dat Compas deze competenties kan vergroten bij leerlingen die in een sociaal isolement dreigen te raken.
De problematiek die gesignaleerd is, is aanleiding geweest tot een onderzoek met als doelstelling handvatten aan te bieden ter vergroting van de competenties van leerlingen op Kentalis Compas in een sociaal isolement. Hiervan uitgaande heeft de volgende vraagstelling centraal gestaan in het onderzoek:
Hoe kan Kentalis Compas handvatten bieden om deze competenties bij leerlingen te vergroten die dreigen in een sociaal isolement te raken in het voortgezet onderwijs op het Compas in Sint Michielsgestel?
Op de onderzoeksvraag en de deelvragen die daaruit voortgekomen zijn wordt in het verdere verslag dieper ingegaan. De deelvragen zijn beantwoord en vanuit daar zijn conclusies geschreven. Door het formuleren van handvatten is de onderzoeksvraag beantwoord.
Door het interviewen van leerlingen, docenten, orthopedagoog, maatschappelijk werker en ouders en het afnemen van enquêtes onder leerlingen en literatuuronderzoek, is duidelijk geworden welke handvatten geformuleerd moeten worden om leerlingen in een sociaal isolement competenties aan te leren. Het betreft de volgende geformuleerde handvatten geformuleerd in kernwoorden:
- Begeleiding vervolgonderwijs
- Buddyproject
- Competentievergroting
- Contact decaan vervolgonderwijs
- Contact met leeftijdsgenoten
- Deelname niet verplicht gestelde activiteiten
- Dove (sport)clubs
- Dovenvakanties
- Empowerment
- Gebarentaalcursus ouders
- Internet als informatiemiddel
- Kanjertraining
- Mission Possible
- Model-leren
- NS begeleiderkaart
- Ouders bemiddelen contact organisaties
- Projecten in de horende maatschappij
- Rollenspel
- Rolmodel
- Sociale vaardigheidslessen
- Totale Communicatie
- Vrijheid
- Zelfreflectie
De aspecten die hierboven genoemd zijn, zijn handvatten die aangereikt zullen worden om competenties te vergroten waar leerlingen met een auditieve beperking in een sociaal isolement niet over beschikken. Deze handvatten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 Handvatten voor Kentalis Compas.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersKoninklijke Kentalis Compas
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk