De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Benoem het gewoon!

Hoe ervaren oncologieverpleegkundigen het bespreken van seksualiteit bij chemotherapie patiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Benoem het gewoon!

Hoe ervaren oncologieverpleegkundigen het bespreken van seksualiteit bij chemotherapie patiënten?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De verwachting is dat het aantal patiënten met kanker de komende jaren zal toenemen. Chemotherapie is de meest toegepaste behandeling bij kanker. Veel cytostatica onderdrukken de werking van de eierstokken en de testes. Hierdoor ontstaat een tekort aan mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen, wat invloed heeft op de seksualiteit. Ruim twee op de drie kankerpatiënten ervaren problemen met seksualiteit. Seksualiteit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Dit onderzoek heeft als doel om te kijken naar de ervaringen van de oncologieverpleegkundigen bij het bespreken van seksualiteit. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe ervaren oncologieverpleegkundigen van het Oncologisch Dagcentrum van het Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis, locatie TweeSteden, het bespreken van seksualiteit bij chemotherapie patiënten?”

Methode
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het eerste deel van het praktijkonderzoek bestond uit een focusgroep, waar zes oncologieverpleegkundigen aan deelnamen. De groepsdynamiek kan ervoor zorgen dat de deelnemers elkaar stimuleren en op ideeën brengen. De informatie die uit de focusgroep kwam is geformuleerd in topics. Deze zijn meegenomen naar het tweede deel van het praktijkonderzoek, namelijk semigestructureerde interviews. Vijf oncologieverpleegkundigen zijn geïnterviewd waarbij naar ervaringen en meningen werden gevraagd.

Resultaten
Uit de data-analyse van de focusgroep en semigestructureerde interviews kwamen verschillende ervaringen naar voren van de oncologieverpleegkundigen. Het belang van het onderwerp wordt door alle oncologieverpleegkundigen gezien. Echter uit de praktijk komt naar voren dat seksualiteit alleen tijdens het intakegesprek wordt aangestipt. Daarna vindt zelden een vervolggesprek plaats over seksualiteit. Oncologieverpleegkundigen geven aan dat de kennis niet optimaal is over seksualiteit en chemotherapie. Daarnaast geven oncologieverpleegkundigen aan dat het moeilijk is om erover te beginnen. Wat verder naar voren komt is dat de oncologieverpleegkundigen een gebrek aan privacy en tijdsdruk ervaren op het oncologisch Dagcentrum. Deze aspecten zijn belemmerend voor het bespreken van seksualiteit.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingVerpleegkunde (HBO-V)
AfdelingAGZ Academie voor Gezondheidszorg
PartnersElisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, locatie TweeSteden. Afdeling Oncologisch Dagcentrum
Datum2018-11-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk