De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectief begrijpend lezen

Onderzoek naar het opbrengstgericht werken aan effectief begrijpend lezen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectief begrijpend lezen

Onderzoek naar het opbrengstgericht werken aan effectief begrijpend lezen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag staan de resultaten van het onderzoek naar begrijpend lezen in combinatieleergroep 6 en 7 op Basisschool De Wingerd in Esbeek. Aanleiding voor het onderzoek is een vraag van de schoolleiding naar mogelijkheden om de resultaten op het gebied van begrijpend lezen te verbeteren. Het onderzoek moet factoren zichtbaar maken die invloed hebben op de resultaten binnen begrijpend lezen. De concrete onderzoeksvraag is: 'Op welke manier kan Basisschool De Wingerd opbrengstgericht werken aan effectief begrijpend leesonderwijs?'.
In het taalonderwijs kan een verhoging van de leeropbrengsten worden bereikt door een effectievere inzet van signalering-, en analyse-instrumenten. Dit wordt ook wel opbrengstgericht werken genoemd. Voor begrijpend lezen geldt hetzelfde, want dit vereist een aantal vaardigheden, waaronder strategiegebruik. Nader literatuuronderzoek leidt tot de keuze voor 'metacognitie' als basis voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Want bepalende elementen binnen metacognitie die begrijpend lezen beïnvloeden zijn: leesstrategieën, motivatie en zelfsturing.
De innovatieve oplossing bestaat uit een vernieuwende lessenopzet voor begrijpend lezen. Onderdeel van de innovatieve oplossing is een gedetailleerder geformuleerd stappenplan voor de leesmethode 'Goed Gelezen'. Bovendien is het onderdeel hardop denkend (voor)lezen ingevoerd. Dit moet bijdragen aan het bewust zijn van het eigen leesproces en de sturing daarvan. Daarbovenop krijgen leerlingen de gelegenheid tot vrij lezen, dat de leesmotivatie moet stimuleren en de leesresultaten verbeteren. Bij het toetsen van begrijpend lezen is in de innovatieve oplossing de invoering van het Cito oefenboekje toegevoegd, zodat de leerlingen vertrouwd raken met de specifieke Cito vraagstelling.
Het onderzoek concludeert dat de kinderen na invoering van de innovatieve oplossing op het gebied van begrijpend lezen vooruit zijn gegaan. De leerlingen hebben zelf ook het gevoel dat zij zijn gegroeid in hun leesvaardigheden. Echter, door het ontbreken van de controlegroep is niet duidelijk of de voortuitgang alleen te danken is aan de innovatieve oplossing.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool De Wingerd
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk