De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Een mogelijkheid met beperkingen' Onderzoek naar de behoeften van mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en het aanbod van zorg- en hulpverlenende stichtingen m.b.t. begeleid zelfstandig wonen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Een mogelijkheid met beperkingen' Onderzoek naar de behoeften van mensen met een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking en het aanbod van zorg- en hulpverlenende stichtingen m.b.t. begeleid zelfstandig wonen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeerproject is gebaseerd op de volgende onderzoeksvraag: 'Wat hebben de mensen met een lichamelijke beperking in een begeleid zelfstandig wonen project nodig aan zorg- en hulpverlening en wat kunnen de stakeholders hierin bieden?'
We hebben ons project afgebakend door ons te richten op mensen met een lichamelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 60 jaar in Paramaribo en omgeving. Ons project heeft zich alleen gericht op de zorg- en hulpverlenende stichtingen in Paramaribo en omgeving, het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de mensen met een lichamelijke beperking. Dit afstudeerproject richtte zich op de zorg- en hulpverlening die nodig is voor een BZW project en niet op de financiële aspecten.

Uit ons onderzoek is gebleken dat er op verschillende gebieden zorg- en hulpverlening nodig is voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn weinig tot geen aangepaste huizen.
Er is nauwelijks mogelijkheid van ambulante begeleiding die mensen met een beperking kunnen ondersteunen in het zelfstandig wonen. Ambulante begeleiding bleek nodig te zijn op verschillende leefgebieden. Wat betreft zelfstandig functioneren hebben een aantal mensen hulp nodig, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of bij het koken en schoonmaken. Bovendien hebben een aantal mensen hulp nodig bij het douchen en aankleden.
Mensen met een lichamelijke beperking hebben vaak maar een kleine sociale kring. Zij hebben ondersteuning nodig bij het krijgen van meer sociale contacten. Uit ons onderzoek is gebleken dat het voor hen moeilijk is om hun sociale kring te vergroten, omdat ze niet of nauwelijks zelfstandig ergens heen kunnen gaan i.v.m. het ontbreken van vervoersmogelijkheden. Bovendien is dit een groep mensen die nog niet volledig geaccepteerd wordt door de Surinaamse samenleving.
Op het gebied van financiën blijkt er hulpverlening nodig te zijn. Mensen met een lichamelijke beperking hebben geen inkomsten van werk. Het is moeilijk voor hen om aan werk te komen. Ze ontvangen alleen een uitkering van 100 SRD (+/- €25,-) per maand. Hier ligt dus ook een vraag van toe leiding naar (beter betaald) werk.
Verder is duidelijk geworden dat mensen met een lichamelijke beperking elkaar ondersteuning willen en kunnen bieden op het moment dat ze met meerderen in een huis zouden samenwonen. Sommigen van hen willen nog leren hoe ze elkaar kunnen ondersteunen.
Voor wat betreft mobiliteit ligt er een grote hulpvraag van de mensen met een lichamelijke beperking. Er is bijna geen aangepast vervoer en dat wat er is, is erg duur en dus bijna niet te betalen voor mensen met een beperking. Zelfstandig over straat gaan is ook erg moeilijk in Suriname, omdat de infrastructuur hier niet op is ingericht.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het aanbod van de stakeholders verschilt. De stakeholders kunnen voldoen in de behoeften van de doelgroep, dit betekent dat ze ambulante hulpverlening kunnen bieden aan een begeleid zelfstandig wonen project. Niettemin betekend dit dat er eerst gezorgd moet worden dat er een orgaan komt die een begeleid zelfstandig wonen project op kan zetten en coördineren. Het kan hier gaan om een orgaan bestaande uit een nieuwe of bestaande stichting, maar het kan ook gevormd worden door de huidige hulpverlenende stichtingen en de overheid.
Samenwerking is een belangrijk punt voor het verloop van een toekomstig begeleid zelfstandig wonen project. Het orgaan zal tevens op zoek moeten gaan naar financiering van het BZW project.

Kijkende naar de verschillende gebieden zijn er een aantal stichtingen die eventueel kunnen zorgen voor aangepaste woningen. Bovendien zijn er een aantal stichtingen die ambulante begeleiding bieden. Anderen stichtingen geven aan dat het in de toekomst mogelijk zou zijn dat zij dat ook zorg- of hulpverlening gaan bieden. Het personeel zal dan bij- of omgeschoold moeten worden. Op het gebied van het verbreden van de sociale kring van mensen met een lichamelijke beperking en het accepteren van de handicap, kan het AMW een rol spelen. Het verbeteren van de infrastructuur is een belangrijk aspect dat bij de overheid hoort.

Concluderend kunnen we zeggen dat het momenteel nog niet mogelijk is om een begeleid zelfstandig wonen project te starten. De belangrijkste aanbeveling die we geven is: Er moet een orgaan gevonden of gevormd worden dat capabel is om een begeleid zelfstandig wonen project op te zetten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersStichting Gehandicapten Soos
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk