De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen sta je sterker dan alleen

Een onderzoek naar het verhogen van het kennisniveau door middel van de zandlopermethodiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen sta je sterker dan alleen

Een onderzoek naar het verhogen van het kennisniveau door middel van de zandlopermethodiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de internationale samenleving vindt er een verschuiving plaats van een industriële samenleving naar een kennissamenleving. Het onderwijs moet ervoor zorgen dat leerlingen voldoende kennis en vaardigheden verwerven om een actieve deelname te kunnen leveren aan de samenleving. Het kennisniveau blijkt op nationaal niveau een licht dalend karakter te hebben. Op basisschool * in * is hier ook sprake van. In dit onderzoek is onderzocht welke factoren van invloed zijn op het verhogen van de leerprestaties om een halt toe te roepen aan het licht dalende kennisniveau.
In het literatuuronderzoek is onderzocht welke factoren van invloed zijn op het kennisniveau. Vanuit de 21st century skills is de vaardigheid samenwerken naar voren gekomen, welke steeds wordt genoemd in relatie tot het verhogen van het kennisniveau.
Er is gekozen om de factoren gedeelde en individuele verantwoordelijkheid, sociale vaardigheden, structuur en een heterogene groepssamenstelling met elkaar te verbinden om tot een effectief samenwerkingsverband te komen. Vervolgens is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘In hoeverre leidt het structureel gebruiken van de zandlopermethodiek tot het verhogen van het kennisniveau?’. Dit leidde tot de volgende hypothese: ‘Door structureel gebruik te maken van de zandlopermethodiek, zal het kennisniveau verhogen.’.
De innovatieve oplossing bestaat uit het inzetten van een 30-secondenzandloper in tweetallen tijdens concrete vraagstukken gedurende de instructie van de rekenles op maandag tot en met donderdag: de zandlopermethodiek. Het heeft als doel om het hardop denken en luisteren naar elkaar te ondersteunen om zo het samenwerkrendement te verhogen, wat indirect het kennisniveau zou moeten verhogen.
De resultaten zijn middels een Paired Samples T-Test geanalyseerd. Hieruit is gebleken dat zowel het samenwerkrendement als het kennisniveau van de proefpersonen in de experimentele conditie een significante vooruitgang kent. Dit positieve effect op zowel het samenwerkrendement als het kennisniveau geldt ook voor de controleconditie, hoewel dat verschil niet significant is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
Datum2014-05-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk