De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking tussen professionele verslavingszorg en een clientorganisatie

Novadic-Kentron en Stichting Door en Voor willen beter samenwerken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerking tussen professionele verslavingszorg en een clientorganisatie

Novadic-Kentron en Stichting Door en Voor willen beter samenwerken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voorafgaand aan het onderzoek hebben de onderzoekers contact gelegd met Cor Verbrugge, wetenschappelijk medewerker op de afdeling research & development binnen Novadic-Kentron. Cor Verbrugge is de opdrachtgever van het onderzoek. De onderzoekers hebben in samenspraak met hem de probleemstelling en doelstelling voor het onderzoek geformuleerd.
Probleemstelling:
welke meerwaarde heeft een structurele samenwerking tussen Stichting Door en Voor en de professionele verslavingszorg van Novadic-Kentron voor de cliënten (of cliënt(systemen)?
Doelstelling:
verhoging van de zorgkwaliteit door de formele zorg van Novadic-Kentron en de informele zorg van Stichting Door en Voor complementair aan elkaar te maken.
Kwaliteitsdoel:
het vergroten van de maatschappelijke mogelijkheden en kansen voor (ex)cliënten en het verhogen van de kwaliteit van zorg door behandeling, nazorg en maatschappelijk herstel.
De onderzoekers zijn gestart met een literatuuronderzoek gevolgd door een praktijkgericht onderzoek. Zij hebben hiervoor negentien interviews afgenomen, uitgewerkt en geanalyseerd. Daarnaast hebben zij hun kennis verbreed door deel te nemen aan vergaderingen, bijeenkomsten, meeloopdagen en een symposium. Met behulp van de verworven informatie hebben de onderzoekers diverse deelvragen en onderzoeksvragen beantwoord.
Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de onderzoekers geconcludeerd dat Stichting Door en Voor in potentie een meerwaarde biedt om de formele en informele zorg complementair aan elkaar te maken. Er zijn hiervoor voldoende aanknopingspunten. Echter liggen er nog enkele tekortkomingen die verder ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast heeft Door en Voor een aantal mogelijkheden die aanvullend zijn voor de professionele verslavingszorg van Novadic-Kentron. Hierbij kan gedacht worden aan de coaching van het multidisciplinair team en de ervaringsdeskundigen werkzaam binnen Novadic-Kentron, deze coaching kan door Door en Voor aangeboden worden.
Stichting Door en Voor kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk bij de professionals van Novadic-Kentron.
Stichting Door en Voor kan een aanwinst zijn voor Novadic-Kentron op verschillende momenten:
- preventief;
- bij lange wachtlijsten;
- tijdens de behandeling;
- in de nazorg;
- aan chronische cliënten.
Er is gesignaleerd dat met name de nazorg van Novadic-Kentron aandacht vergt.
Stichting Door en Voor kan mogelijk iets betekenen voor Novadic-Kentron op verschillende gebieden:
- in de klinische zorg;
- in de ambulante hulpverlening;
- als opleidingscentrum;
- op het gebied van kwaliteitsonderzoeken;
- beleid en implementatie van de herstelvisie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersNovadic-Kentron
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk