De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Draaiboek begraafplaatsen Noord-Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Draaiboek begraafplaatsen Noord-Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

1 INLEIDING
Voor afronding van de HBO opleiding milieukunde aan de Avans Hogeschool te Breda is er een afstudeeronderzoek uitgevoerd. Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij het bedrijf AGEL adviseurs te Oosterhout in de periode van 22 april 2013 tot 27 september 2013.
Bij het beheer en onderhoud en bij werkzaamheden op begraafplaatsen zijn verschillende aspecten mogelijk bepalend op de te nemen maatregelen. Aangezien er binnen AGEL adviseurs de behoefte is ontstaan hiervoor meer inzicht te krijgen in de aspecten en kansen die bij ruimtelijke ontwikkelingen spelen waarbij begraafplaatsen een bepalende factor zijn en of het beheer en onderhoud vraagt om specifieke maatregelen is een afstudeeropdracht geformuleerd. Deze afstudeeropdracht komt voort uit de reeds aanwezige producten van AGEL adviseurs bij het beheer en onderhoud van begraafplaatsen alsmede de vraag naar de invloed op de bodemkwaliteit als gevolg van het begraven en de activiteiten op een begraafplaats. Hierdoor bestaat het afstudeeronderzoek uit de volgende delen:
 Een inventarisatie van begraafplaatsen in de provincie Noord-Brabant die resulteert in een kaart (GIS);
 Een milieukundig onderzoek naar de invloed van begraafplaatsen op de bodemkwaliteit;
 Een draaiboek voor de uitvoering van projecten waar begraafplaatsen bij betrokken zijn.
Het doel van het draaiboek is om inzicht te geven hoe er gehandeld dient te worden met projecten waarin begraafplaatsen zijn betrokken. Deze projecten kunnen betrekking hebben op ruimtelijke planvorming, beheer en onderhoud alsook de aanleg en verplaatsing van begraafplaatsen. Door toenemend ruimtegebrek, het wegvallen van kerken en verschuiving naar crematie zal dit aspect de komende jaren mogelijk steeds meer aandacht vragen. Binnenstedelijke begraafplaatsen kunnen hierbij bij uitstek herontwikkeld worden. anderzijds zullen ‘nieuwe begraafplaatsen’ in toenemende mate vragen naar een effectief beheer en onderhoud. Tevens dient bepaald te worden welke specifieke vragen/knelpunten een bepalende rol hebben bij dit soort projecten. Aan de hand hiervan kan AGEL adviseurs haar dienstenpakket op maat afstemmen.
In dit rapport wordt alleen het ‘draaiboek begraafplaatsen provincie Noord-Brabant’ beschreven. Het milieukundig onderzoek is bijgevoegd in bijlage 5. De kaart, die is samengesteld op basis van de inventarisatie van de aanwezige begraafplaatsen in de provincie Noord-Brabant, is bijgevoegd in bijlage 4.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de werkwijze en afbakening van het draaiboek beschreven. In hoofdstuk 3 ‘inventarisatie’ is informatie beschreven over de ligging van begraafplaatsen, wettelijk kader, uitvoerende aspecten, milieukundig onderzoek en maatschappelijke

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersAvans Hogeschool
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk