De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze rapportage omvat het onderzoek naar alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar in de gemeente Sint-Michielsgestel. Ook het daarbij behorende Plan van Aanpak is hierin terug te vinden.

In het verleden uitgevoerde onderzoeken en studies tonen veelal aan dat alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar een negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast verhoogt het de kans op verslaving op latere leeftijd, kan het leiden tot alcoholvergiftiging, black-out's en op langere termijn zelfs tot diverse vormen van hart- en vaatziekten en kanker.

Uit cijfers van de GGD blijkt dat het alcoholgebruik door de jongeren in de gemeente Sint-Michielsgestel hoog is. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft daarom aanvullend onderzoek uitgevoerd, gericht op jongeren onder de 16 jaar én hun ouders. Hiermee heeft men niet alleen in kaart gebracht of er veel wordt gedronken door jongeren, maar bijvoorbeeld ook op welke leeftijdscategorieën dit van toepassing is, op welke leeftijd wordt begonnen met het drinken van alcohol en waar men alcohol verkrijgt.

Uit de gehouden jongerenenquête, ouderenenquête, interviews en focusgesprekken komt naar voren dat bijna de helft van de geënquêteerde jongeren al eens alcohol heeft gedronken. Daarvan gaf 48% aan niet ouder te zijn dan 10 jaar toen zij voor het eerst dronken. Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat jongeren ervoor kiezen om thuis, bij vrienden thuis of op speciale gelegenheden (zoals carnaval, vakantie, kermis etc.) alcohol te drinken.

Ouders blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar. Zelf geven zij aan meer informatie over de schadelijke gevolgen te willen ontvangen. Wel wordt duidelijk dat het onderwerp alcohol steeds meer normaal wordt gevonden en bijna 'geaccepteerd' of zelfs 'geïntegreerd' is in de huidige samenleving.

Interventiemaatregelen dienen zich te richten op zowel de jongeren als op ouders. Voorlichting dient te worden voortgezet op het onderwijs, maar ouders dienen ook persoonlijk benadert te worden. In de gemeente Sint-Michielsgestel wordt vrijwel niets georganiseerd voor de doelgroep 12 tot en met 15 jaar. Ook hier dient iets aan gedaan te worden. Overige interventiemaatregelen richten zich op het verbinden van consequenties aan het drinken van alcoholische dranken onder de 16 jaar. Ook dient er blijvend te worden afgestemd met de regionale aanpak van alcoholgebruik onder jongeren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersGemeente St. Michielsgestel
Datum2010-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk