De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Doorontwikkeling productie elektrische voertuigen

De implementatie van Design for Six Sigma binnen het productieproces van EMOSS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Doorontwikkeling productie elektrische voertuigen

De implementatie van Design for Six Sigma binnen het productieproces van EMOSS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In verband met de opschaling van de productie wil EMOSS BV graag de assemblagetijden van haar elektrische voertuigen inperken. Wanneer dit bereikt wordt kan de doorlooptijd van de voertuigen worden verkort en daalt de kostprijs hiervan. Hiermee kan het bedrijf een betere concurrentiepositie voor zichzelf creëren.
Het eerste project waar deze opschaling op van toepassing is, gaat onder de naam Hytruck. Dit project draait om de conversie van conventioneel aangedreven DAF vrachtwagens naar elektrische voertuigen getypeerd als Ginaf Hytruck.
Het doel van dit rapport is om een plan te presenteren welke de doorontwikkeling van de productie van elektrische voertuigen beschrijft binnen de voor EMOSS BV geldende mogelijkheden. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen behandeld:

• Wat zijn de oorzaken van de langdurige assemblagetijden van de voertuigen?
• Wat zijn de verbeteringsvoorstellen voor een efficiënter productieproces met in acht name van de kosten en kwaliteit van de voertuigen?
• Wat zijn de voorlopige resultaten van de toepassing van deze verbeteringsvoorstellen op het project Hytruck?
De oorzaken van de lange assemblagetijden zijn vastgesteld door het volgen van het productieproces in de fabriek en het afnemen van interviews met medewerkers binnen EMOSS. De belangrijkste oorzaken zijn samen te vatten in een onrealistische planning, gebrekkige documentatie, het niet aanwezig zijn van (de juiste) materialen en de noodzaak tot handmatige aanpassingen aan de subsystemen op het voertuig.
Om deze oorzaken in een vroeg stadium te elimineren wordt voorgesteld om projecten voortaan aan te pakken volgens een methode die bekend staat als Design For Six Sigma (DFSS). Met deze methode wordt stapsgewijs gewerkt aan het voorkomen van fouten binnen een productieproces.
De eerste resultaten van de toepassing van DFSS op het project Hytruck, gebaseerd op de conversie van DAF vrachtwagens naar elektrische aandrijving, zijn bemoedigend. Door beter rekening te houden met de omgevingsfactoren en risico's wordt de noodzaak tot handmatige aanpassingen ingeperkt en neemt de betrouwbaarheid toe. Een ander belangrijk speerpunt hierbinnen is de toepassing van Design For Assembly, waarbij een flinke verbetering waarneembaar is. Deze verbeteringen betreffen de vermindering van het aantal onderdelen, het verlagen van de complexiteit, een verbeterde modulaire opbouw en als gevolg van dit alles een sterk versimpelde assemblage.
Ook op het gebied van de klant kwaliteit kritische eisen is een flinke slag gemaakt. Zo kan er nu gebruik worden gemaakt van een rekenmodel om het laadvermogen van door EMOSS opgeleverde voertuigen vooraf te berekenen. Hiermee is bepaald dat de Hytruck vrachtwagens tussen de 72% en 85% van het originele laadvermogen behouden, afhankelijk van de gekozen configuratie.
De aanbeveling luidt om Design For Six Sigma op toekomstige projecten in te gaan zetten voor het productieproces. Verwacht wordt dat de beste resultaten bereikt kunnen worden wanneer deze methode voertuigbreed wordt toegepast, dus niet enkel op de mechanische subsystemen. Voor een duidelijke scheiding tussen de fasen wordt verder aangeraden om een Stage-Gate systeem in te voeren, waarbij iedere fase (stage) wordt gevolgd door een controlepunt (gate).
Daarnaast wordt aanbevolen om een kritische blik te werpen op de inkoop van componenten en materialen, daar de afwezigheid hiervan tot stilstand in de productie heeft geleid. Ook op het gebied van voorraadbeheer valt nog winst te behalen, daar niet altijd precies duidelijk is welk (klein) materiaal op de voertuigen is gebruikt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATM Academie voor Technologie en Management
PartnersEMOSS B.V.
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk