De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klaar voor je 18e jaar?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klaar voor je 18e jaar?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van observatiecentrum De Hondsberg. Het onderzoek gaat over de veranderingen die er plaats vinden wanneer een cliënt 18 jaar wordt en op welke manier de cliënten, de ouders/wettelijke vertegenwoordigers (hierna OWV's genoemd) en de medewerkers geïnformeerd willen worden over deze veranderingen. Wanneer wordt gesproken over cliënten worden de kinderen bedoeld die 16 en 17 jaar oud zijn en meerderjarig worden en die verblijven binnen De Hondsberg. Samen met Mevr. Vugts en Dhr. Paans is er een centrale vraagstelling tot stand gekomen. Deze luidt als volgt:

Hoe kan De Hondsberg zowel de cliënten alsmede hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers op een passende wijze informeren over de juridische en hulpverleningsgerelateerde veranderingen van de overgang van 17 jaar naar 18 jaar?

Er is gekozen voor een kwalitatief praktijkgericht onderzoek. Hierbij is er gebruik gemaakt van literatuurstudie en het afnemen van interviews. In totaal zijn er vijf medewerkers (groepsleiding) en zes cliënten van De Hondsberg geïnterviewd. Daarnaast zijn er vragenlijsten opgestuurd naar de OWV's. Helaas hebben wij hierop weinig respons gehad.

Door middel van literatuuronderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat er veel verandert als een kind, en dus ook een cliënt, 18 jaar wordt. Deze veranderingen zijn beschreven en voor de instelling zijn deze veranderingen opgenomen in een checklist.
Uit de interviews met de medewerkers kwam naar voren dat er weinig bekend is binnen de instelling over de veranderingen die er plaats vinden en dat zij te maken hebben gehad, of in de toekomst te maken krijgen met cliënten die 18 jaar worden en die hier vragen over kunnen hebben. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zij het prettig zouden vinden wanneer er een artikel in het kwaliteitshandboek opgenomen zou worden over deze veranderingen zodat zij optimaal op de hoogte zijn en de cliënten daarmee beter kunnen informeren.
De cliënten geven aan dat zij middels een folder, die zij samen met een begeleider bespreken de informatie het liefst tot zich zouden willen krijgen.

Dit onderzoek heeft twee concrete eindproducten opgeleverd voor de instelling. Een informatiefolder gericht op de cliëntdoelgroep, de jongeren tot 18 jaar en een checklist die zal worden opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDe Hondsberg
Datum2012-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk