De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Actualiseren treasuryfunctie Helicon Opleidingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Actualiseren treasuryfunctie Helicon Opleidingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige treasurystatuut van Helicon dateert uit 2007, terwijl er in 2010 wijzigingen doorgevoerd zijn in de wet- en regelgeving. Dit betekent dat het statuut inmiddels bijna vijf jaar achterloopt. Ons is gevraagd om het treasurystatuut niet slechts te updaten, maar om deze opnieuw op te stellen, rekening houdend met de meest recente wet- en regelgeving en gangbare theorieën.
Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling:
“Hoe ziet een geactualiseerd treasurybeleid en –statuut van Helicon eruit, gebaseerd op best practice, rekening houdend met de wet- en regelgeving en de wensen van de treasurycommissie, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?”
Om hier antwoord op te krijgen, is voornamelijk een literatuuronderzoek uitgevoerd dat is ondersteund door interviews die zowel intern als extern zijn afgenomen. Op basis van deze gegevens is een best practice bepaald. Die vormt de basis van het nieuwe treasurystatuut van Helicon.
Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat vier aspecten belangrijk zijn in een treasurystatuut. Dit zijn het risicobeheer, het cashmanagement, de mandatering en inrichting van de treasuryfunctie en de wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving wordt gedomineerd door de ‘Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010’. De overige drie onderwerpen dienen zich te voegen binnen de kaders zoals gesteld door deze wet- en regelgeving.
Uit het benchmarkonderzoek zijn een aantal basisprincipes naar voren gekomen. In gezamenlijk overleg zijn voor Helicon de volgende uitgangspunten gedefinieerd:
- Voldoen aan wet- en regelgeving
- Direct ondersteunend aan het onderwijsproces
- (Zeer) risicomijdend
- Simpel en uitlegbaar
Het treasurystatuut geeft enkele harde kaders weer. Daarbinnen heeft de treasurycommissie van Helicon de vrijheid om haar treasuryfunctie uit te voeren. Bovenstaande uitgangspunten bieden handvatten voor het opereren binnen de kaders van het treasurystatuut. Deze uitgangspunten komen voort uit de maatschappelijke functie van Helicon Opleidingen als onderwijsinstelling. Zij zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en willen hiervan ook blijk geven in hun treasurybeleid.
Ons voorstel voor de invulling van het nieuwe treasurystatuut is te vinden in Bijlage 1. Hierin zijn alle gevonden theoretische aspecten en waar mogelijk de wensen van de onderneming verwerkt.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBedrijfseconomie-Den Bosch
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersHelicon Opleidingen
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk