De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huisvesting statushouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huisvesting statushouders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als onderwerp: “Het huisvesten van statushouders door middel van marktpartijen in
leegstaand vastgoed”. Op dit moment is er een enorme vluchtelingenstroom op de been die richting Europa
trekt. Een groot deel van deze vluchtelingen zijn al in Nederland aangekomen en verblijven hier. De
vluchtelingenstroom heeft de Nederlandse media maanden al lang gedomineerd. Er is nu een punt bereikt
waarin Nederland niet meer kan voldoen aan de huisvesting van statushouders die hier naar toe gevlucht zijn.
Statushouders blijven noodgedwongen in opvangcentra en hierdoor ontstaat er onrust en onvrede onder de
statushouders met als gevolg meer overlast. Dit zorgt, bovenop de al bestaande druk op de woningmarkt, voor
grote huisvestingsproblemen.
Daarnaast is er ook veel leegstaand vastgoed in Nederland, zowel op grootschalig als op kleinschalig niveau
staat veel vastgoed te koop. In eerste instantie lijkt het een goede match om deze twee problemen te
combineren en tot één oplossing te komen.
Gemeenten hebben een taakstelling gekregen waaraan voldaan moet worden. Er is op het moment meer vraag
dan aanbod qua huisvesting. Met de taakstelling loopt de vraag alleen maar op. Er is dus een kans voor de
markt om in te stappen en te profiteren van deze ontwikkelingen. Gemeenten betrekken nu nog vaak alleen de
woningcorporaties bij dit proces en laten marktpartijen buiten beschouwing.
Het bedrijf waar dit onderzoek heeft plaatsgevonden is Van der Leij projectontwikkeling te Schaarsbergen
(Arnhem). Het is een éénmanszaak die investeert en belegt in vastgoedobjecten. Dit onderzoek zal een bijdrage
leveren voor toekomstige investeringen en beleggingen met betrekking tot het huisvesten van statushouders
door dit bedrijf.
Voordat er gekeken kan worden naar wat de beste manier is om statushouders te huisvesten in leegstaand
vastgoed door marktpartijen, zal eerst een theoretisch kader behandeld moeten worden. Dit is gedaan door
alle beleidsstukken omtrent dit onderwerp te analyseren en gesprekken te voeren met diverse stakeholders.
Daarnaast is het boek: “De herbestemmingswijzer” gebruikt om te kijken wat er nodig is om vastgoed te
transformeren naar een woonfunctie.
Uit het theoretische kader bleek dat het ontbrak aan een risicoanalyse. In samenspraak met het bedrijf is er
voor gekozen om dit te doen door middel van een GROTIK en SWOT analyse. In eerste instantie is de GROTIK
universeel opgesteld. Hierin is benoemd welke handelingen/acties ondernomen moeten worden wanneer er
statushouders worden gehuisvest. Vervolgens zijn er twee casussen gekozen, één casus voor het huisvesten
van 4 statushouders en één casus voor 109 statushouders, om te zien wat het meest aantrekkelijke is voor de
kleine belegger. Door deze twee casussen te vergelijken konden er duidelijke conclusies en aanbevelingen
worden gedaan richting het bedrijf.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwmanagement en Vastgoed-Tilburg
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk