De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het bouwkundig potentieel van Cradle-to-Cradle bij het herbestemmen van monumentale gebouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar het bouwkundig potentieel van Cradle-to-Cradle bij het herbestemmen van monumentale gebouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Monumentale gebouwen komen steeds meer leeg te staan. Omdat ze
niet functioneel meer zijn, is de kans op sloop groter. Anderzijds is er
toenemend maatschappelijk belang om deze monumentale gebouwen
in stand te houden. Een herbestemming ligt dan voor de hand.
De hiervoor noodzakelijke renovaties zullen in de huidige tijd steeds
meer vanuit de duurzaamheidsfilosofie beschouwd worden. Maar er
zijn veel belemmeringen bij het verduurzamen van monumentale gebouwen.
In onze scriptie wilden we aantonen dat er wel degelijk kansen
zijn om met de principes van duurzaamheid (de principes van
C2C) een goede herbestemming aan een oud monumentaal gebouw te
geven.
In de regio Venlo wordt het duurzaamheidsprincipe Cradle-to-Cradle
volledig omarmd. Hoewel Cradle-to-Cradle geen uitspraak doet over
het slopen van een monumentaal gebouw staat het slopen wel haaks
op het Cradle-to-Cradle denken. Want naast het verlies van een maatschappelijk
belangrijk gebouw zal sloop leiden tot afval en een flinke
milieubelasting. Cradle-to-Cradle neemt wel een duidelijk standpunt in
hoe een gebouw verduurzaamd moet worden. Hier lag onze uitdaging
om te bekijken of dit duurzaamheidsprincipe toegepast kan worden op
een moeilijk aan te passen monumentaal gebouw. In ons onderzoek is
getracht antwoord te krijgen op de vraag wat het bouwkundig potentieel
is van Cradle-to-Cradle bij het herbestemmen van monumentale
gebouwen.
Het doel van het onderzoek was om aan de hand van een voorbeeldproject
de mogelijkheden van Cradle-to-Cradle om een monumentaal
gebouw een functionele duurzame herbestemming te geven te verkennen.
Onze werkwijze bestond uit een aantal stappen. We hebben
eerst de hoofdvraag onderverdeeld in deelvragen om in de literatuur
meer kennis te verwerven over de beide hoofdthema’s, de monumentale
gebouwen en het Cradle-to-Cradle principe. We hebben uit de
antwoorden conclusies getrokken. Deze conclusies waren de basis
voor de visie die we opgesteld hebben, waarin we een duidelijke stellingname
ingenomen hebben richting de hoofdvraag. Deze visie hebben
we gebruikt om, met behulp van het C2C stappenplan, een toetsingskader
op te stellen. Dit toetsingskader met geformuleerde eisen
hadden we nodig om field-research uit te voeren en ons voorbeeldproject
te evalueren. Hieruit moest blijken of deze eisen tot resultaat gebracht
konden worden.
Onze verwachting was dat Cradle-to-Cradle slechts zeer beperkt toegepast
zou kunnen worden. Deze verwachting was gebaseerd op het
feit dat monumentale gebouwen een maatschappelijke waarde bezitten
waardoor er weinig aangepast mag worden. Daarbij is Cradle-to-
Cradle een duurzaamheidfilosofie met erg hoge verwachtingen.
Uit het resultaat van ons onderzoek is gebleken dat C2C wel degelijk
een bijdrage kan leveren aan de herbestemming van een oud monumentaal
gebouw. Een kanttekening is hier wel op zijn plaats. De monumentale
waarde van een gebouw kan namelijk op een bepaald moment
belangrijker zijn dan een te realiseren eis vanuit C2C.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Afstudeerorganisatie2.0 Architecten BV BNA
Datum2014-10-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk