De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaring brengt je verder

Een onderzoek naar het werken met vrijwilligers in de wijk Maaspoort te 's-Hertogenbosch door het Centrum Jeugd & Gezin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaring brengt je verder

Een onderzoek naar het werken met vrijwilligers in de wijk Maaspoort te 's-Hertogenbosch door het Centrum Jeugd & Gezin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit hoofdstuk geeft kort de belangrijkste pijlers van dit onderzoeksrapport weer. De opdrachtgever van dit onderzoek is het Centrum Jeugd & Gezin loket te ’s-Hertogenbosch. Deze organisatie biedt laagdrempelige informatie en advies bij pedagogische vraagstukken aan ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar. Door de transitie Jeugdzorg die in 2015 plaatsvindt gaat er veel veranderen binnen de zorgsector. Zo ook bij het Centrum Jeugd & Gezin. De transitie betekent dat alle zorg voor de kinderen en jeugdigen in Nederland gefinancierd gaat worden door de gemeenten. Hierdoor worden de gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop en verdeling van zorg. Ook vraagt dit meer vrijwillige inzet van de burgers in Nederland. Die ontwikkeling is de aanleiding van dit onderzoek. Het onderzoek inventariseert de behoeften aan opvoedondersteuning van ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar en de rol die vrijwilligers hierbij kunnen spelen. Het CJG wilde dat genoemde behoeften in de wijk Maaspoort geïnventariseerd werden. Uit de onderzoek is gebleken dat in deze wijk de maatschappelijke inzet en binding zwak ten opzichten van andere wijken in ‘s-Hertogenbosch.

De probleemstelling van het onderzoek luidt; Wat zijn de behoeften van ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar in de wijk Maaspoort met betrekking tot pedagogische vraagstukken en hoe kunnen vrijwilligers namens het CJG ’s-Hertogenbosch hieraan een bijdrage leveren, passend in de transitie Jeugdzorg?

De drie kernpunten die hieruit naar voren komen zijn; de behoeften van ouders bij pedagogische vraagstukken, hoe vrijwilligers hieraan kunnen bijdragen en wat de betekenis van de transitie Jeugdzorg is. Eerst is een uitgebreid theoretisch kader beschreven. Daarna heeft praktijkonderzoek plaatsgevonden onder ouders met kinderen van 0 tot 23 jaar wonend in de wijk Maaspoort. Daarbij is een halfgestructureerd interview gehanteerd met topics over de drie genoemde kernpunten. Naast interviews hebben gesprekken plaatsgevonden met maatschappelijke organisaties in ’s-Hertogenbosch. De resultaten van het praktijkonderzoek zijn geanalyseerd en aan de hand van de deelvragen geordend. De resultaten van het praktijk- en theoretisch onderzoek geven antwoord op de deelvragen en de daaruit voortvloeiende hoofdvraag.

De voornaamste conclusies zijn dat de pedagogische vraagstukken van ouders uit de wijk Maaspoort overeenkomen met de meest voorkomende opvoedvragen van ouders in Nederland. Bij deze vraagstukken gaan ouders altijd eerst te rade binnen het eigen sociale netwerk. Ook internet is een belangrijke bron van informatie voor het inwinnen van advies. Bij de professionele hulpverlening ervaren ouders vaak een drempel. Zij vinden dat professionals simpele vragen snel bestempelen als problemen. Ouders willen niet als afwijkend of problematisch gezien worden. Dit blijkt zowel uit de theorie als uit het praktijkonderzoek. Een vrijwilliger van het Centrum Jeugd & Gezin kan aansluiten bij de behoefte aan opvoedondersteuning van ouders als deze ervaringsdeskundig is, een luisterend oor kan bieden, met voorkeur eigen kinderen heeft en bovendien zichtbaar en bereikbaar is. Dit heeft een drempelverlagende werking waardoor ouders bij een vrijwilliger terecht kunnen voor simpele opvoedvragen.

De transitie Jeugdzorg gaat zorgen voor een omslag in de werkwijze van de professionals van het Centrum Jeugd & Gezin. Zij zullen zich meer proactief op gaan stellen, dichtbij de doelgroep in de wijk werken en de eigen krachten van deze mensen benutten. Het werken met vrijwilligers sluit aan bij de transitie Jeugdzorg.
Naast de conclusies van dit onderzoeksrapport zijn kritische aanbevelingen en discussiepunten geformuleerd. Hierdoor kan dit onderzoek een vervolg krijgen en biedt het de opdrachtgever handvatten voor eventuele veranderingen van de werkwijze binnen de organisatie.

Uit dit onderzoeksrapport is tevens een beroepsproduct voortgevloeid. Dit heeft vorm gekregen als een informatieve folder waarin het profiel van drie doelgroepen zijn beschreven: de ouder, de ervaringsdeskundige (vrijwilliger) en de professional. De folder dient meerdere doelen zoals het informeren van ouders, het werven van vrijwilligers en het verbeteren van de werkwijze van de CJG professionals. Dit product is aangeleverd met een document waarin instructies zijn opgenomen voor het gebruik van de folder.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersCentrum Jeugd & Gezin 's-Hertogenbosch
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk